Van groot persoonlijk belang > Duurzaamheid > Audi Nederland
Audi Nederland Duurzaamheid
Van groot persoonlijk belang

Van groot persoonlijk belang

Veel kenmerken van een Audi zijn bijzonder. Wat Jutta Schoberer belangrijk vindt aan de huidige Audi A4 Avant heeft veel te maken met haar werk en duurzamere mobiliteit in de toekomst.

Tekst: Patrick Morda – Vertaling: Stefan Wilms – Foto's: Robert Fischer Leestijd: 3 minuten

Jutta Schoberer raakt het binnenscherm aan.

De Audi A4 Avant waar Jutta Schoberer voor staat heeft een geweldige feature. Iets waarmee dit model zich onderscheidt van veel andere Audi’s in het actuele gamma. “Het binnenscherm op deze Audi A4 Avant is een mooi bewijs dat een kringloopeconomie haalbaar is,” zegt Schoberer, voor wie dit gespreksonderwerp van groot persoonlijk belang is. Wat hier tussen het wiel en het spatbord zit, is gemaakt van plastic afval dat is omgezet in een recyclaat. “Het is belangrijk om te benadrukken dat die kunststof uit afgedankte auto’s komt,” specificeert Schoberer.

De binnenschermen bewijzen dat een kringloopeconomie haalbaar is

Jutta Schoberer

Portretfoto van Jutta Schoberer.
Close-up van het binnenscherm.

MaterialLoop

Met het samenwerkingsproject MaterialLoop zet Audi de volgende stap richting gesloten materiaalkringlopen in de autowereld. De focus ligt op materialen als staal, aluminium, glas en kunststof. Samen met vijftien partners uit de onderzoekssector, recyclingbranche en toeleveranciers wordt hergebruik onderzocht van zogeheten post-consumer materialen uit afgedankte auto’s, voor toepassing in nieuwe auto’s. Het project is onderdeel van de Audi-strategie voor een circulair businessmodel. MaterialLoop levert waardevolle kennis op om dit in praktijk te brengen.

 

Op dit moment eindigt veel plastic afval in de verbrandingsoven. Audi en Jutta Schoberer zien dit graag anders, net zoals de projectpartners. “Ik beschouw het als een persoonlijke uitdaging om met name de recycling te verbeteren van kunststoffen uit sloopauto’s. We moeten de wereldwijd belangrijke materiaalkringlopen sluiten.” De binnenschermen zijn een begin, maar, volgens Schoberer, andere componenten waaraan hogere eisen worden gesteld qua uiterlijk, uv-bestendigheid of botsbestendigheid worden al getest.
Dat is ook precies de kern van haar werk. Zij beijvert zich voor de technische en productiematige validatie. Met projecten zoals MaterialLoop jagen zij en haar collega’s een duidelijk doel na: “We stimuleren dat er meer recyclebare onderdeelconcepten worden ontwikkeld en dat die daadwerkelijk in productie gaan.” Bijna vijftien jaar geleden doorliep ze bij Audi een stage als modelmaker en daarna volgde een studie Kunststoftechniek. Sinds 2019 is Schoberer terug bij Audi. “Ik houd mij al langer bezig met materialen en materiaaleigenschappen. Ook recycling heeft mijn interesse gekregen. De laatste jaren werk ik eraan om kunststof uit afgedankte auto’s veilig te stellen en opnieuw te gebruiken.”

Plasticdeeltjes en plastic granulaat over de tafel verspreid.
Jutta Schoberer bij de Audi A4 Avant.

Voor klanten is er geen verschil. Schoberer benadrukt dat de componenten niet van mindere kwaliteit zijn, maar wel stap voor stap duurzamer worden. Er werd en wordt nog getest hoe de plastics het beste te sorteren zijn en welke recyclingmethodes geschikt zijn om het materiaal te upgraden. “Materiaalrecycling krijgt topprioriteit, omdat daarvoor het minste energie nodig is,” zegt Schoberer. Het kunststof schroot wordt eerst zo klein mogelijk versnipperd. Daarna wordt dit granulaat gesmolten en uiteindelijk ontstaat een nieuw voorwerp. De fracties moeten zo zuiver mogelijk zijn, maar wat dit betreft stuit het recyclingproces op grenzen. Om toch met een oplossing te komen voor plastic afval, buigt Jutta Schoberer zich niet alleen over een beter sorteringsproces, maar ook over fysieke en chemische recycling.

Het wordt steeds duidelijker welke kant het opgaat. “We hebben al de eerste oplossingen gevonden voor bekende problemen. Nu werken we verder aan het recyclen en hergebruiken van meer kunststoffen uit sloopauto’s. Onze proeven en aanstaande autoprojecten bewijzen dat dit kan.”