F.A.Q.'s > WLTP testmethode > Audi Nederland

WLTP

  • 1400x438_ADIV_P_121007.jpg
1400x438_ADIV_P_121007.jpg

Vragen en antwoorden

De belangrijkste vragen en antwoorden over de nieuwe verbruikscijfers.

Wat is een rijcyclus?
Een rijcyclus bepaalt onder welke omstandigheden het brandstofverbruik en de CO2-emissie van een auto worden gemeten. Bij de rijcyclus wordt uitgegaan van bepaalde testparameters, zoals starttemperatuur, snelheid en meetduur, zodat de autofabrikant voor de typegoedkeuring en de verkoop vergelijkingswaarden kan opgeven.
Wat is de NEDC?
NEDC is een Engelse afkorting en staat voor New European Driving Cycle. De NEDC is in 1992 door de Europese Unie ingevoerd. Hij diende ervoor, om tot uniformiteit te komen bij het vaststellen van het brandstofverbruik en de voertuigspecifieke emissies en om auto's met elkaar te kunnen vergelijken, en niet zozeer om reële cijfers te geven van het verbruik in de dagelijkse praktijk.
Wat is de WLTP?
In september 2017 is met de Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure (WLTP) een nieuwe, gestandaardiseerde testmethode ingevoerd. Bij de WLTP-test wordt gebruikgemaakt van een realistischer rijprofiel dan bij de NEDC-test. De nieuwe testmethode moet een beter inzicht geven in het verbruik en de emissiewaarden van een auto. Er wordt een gewijzigde rijcyclus toegepast waarbij rekening wordt gehouden met omstandigheden die meer lijken op de dagelijkse praktijk.
Wat is het verschil tussen de NEDC en de WLTP?
De nieuwe WLTP-testmethode moet ervoor zorgen dat de bij de typegoedkeuring van een automodel gemeten emissie- en verbruikswaarden meer lijken op die in de dagelijkse praktijk. Daarom is zowel de meting als de rijcyclus anders dan bij de NEDC-test die hiervoor niet geschikt is.

Nieuw gedefinieerde testparameters zijn bijvoorbeeld een grotere testafstand, langere rijtijden, kortere stilstandtijden en hogere gemiddelde snelheden. Ook wordt er rekening gehouden met optionele uitrustingen. Deze nieuwe omstandigheden resulteren in hogere verbruikscijfers en emissiewaarden.
Per wanneer geldt de WLTP?
De WLTP-testmethode is van kracht sinds 1 september 2017. Sinds september 2017 moeten autofabrikanten voor alle nieuw op de markt gebrachte automodellen verbruiks- en emissiewaarden opgeven die zijn vastgesteld volgens de WLTP.

Vanaf 1 september 2018 moeten voor alle nieuwe auto's – dus ook voor bestaande modellen – verbruiks- en emissiewaarden volgens de WLTP worden opgegeven.
Zal het modellenaanbod van Audi veranderen?
Nee, tot nu toe zijn geen veranderingen van het modellenaanbod gepland. Wel zullen enkele modellen en motoren worden geoptimaliseerd om een nog hogere efficiëntie te behalen en de emissiewaarden verder te verlagen, maar er zullen geen modellen wegvallen door de WLTP.
Zijn er nog andere testmethoden?
Ja, die zijn er. De in Japan (JC 08) en in de Verenigde Staten (FTP 75) ontwikkelde rijcycli voor het meten van de uitlaatgasemissies en het brandstofverbruik zijn sterk gericht op specifieke situaties in stadsverkeer. De Japanse rijcyclus bestaat bijvoorbeeld uit veel stop-en-go-fasen en wordt tweemaal uitgevoerd, eenmaal met een koude start en eenmaal met een warme start.