WLTP testmethode > Audi Nederland

WLTP

 • 1400x438_AA3_E_141009.jpg
1400x438_AA3_E_141009.jpg

WLTP

Een nieuwe standaard voor verbruikswaarden

Sinds september 2017 gelden voor nieuw op de markt gebrachte personenauto's nieuwe verbruikscijfers, die met de nieuwe WLTP-testmethode worden vastgesteld. WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light-Duty Test Procedure. Dat betekent zoveel als "wereldwijd geharmoniseerde testmethode voor personenwagens en lichte bedrijfswagens" en beschrijft een nieuwe testmethode voor het bepalen van het brandstofverbruik en de emissiewaarden van een auto.

Wat dat voor u en uw Audi betekent leest u hier.

 • 563x317_AA3_L_161002.jpg
  Wat is de WLTP?

  De WLTP hervormt de meet- en testmethoden van de autofabrikanten.
  Hoeveel verbruikt een auto? Deze vraag kan Audi met de gestandaardiseerde WLTP-rijcyclus nu beter beantwoorden. De test voor het meten van het brandstofverbruik vindt namelijk plaats onder omstandigheden die meer lijken op de dagelijkse praktijk. Per 1 september 2017 vervangt de WLTP de NEDC-standaard.

  De WLTP-methode is gebaseerd op de werkelijke rijgegevens van automobilisten overal ter wereld. Hierdoor kan voortaan ook onder laboratoriumomstandigheden een autorit worden gesimuleerd die de werkelijkheid dichter benadert. De WLTP houdt niet alleen rekening met verschillende situaties en snelheden, maar ook met de optionele uitrustingen en de gewichtsklasse van een auto.

 • 563x317__preview_engine.jpg
  Goede redenen voor de WLTP

  De WLTP is gebaseerd op de werkelijke rijgegevens van automobilisten over de gehele wereld. Op basis van deze gegevens zal de WLTP in de toekomst realistischere verbruikscijfers opleveren.

  Het verbruik van een auto kan afwijken van het door de fabrikant opgegeven verbruik. Daarom is er altijd kritiek is geweest op de verbruikscijfers die met de NEDC-test werden vastgesteld. Dit komt doordat het werkelijke verbruik sterk afhangt van het rijgedrag en van de uitrusting van de auto. Wordt de auto veel gebruikt in de stad, op buitenwegen of op de snelweg – dat is allemaal bepalend voor het brandstofverbruik.

  De theoretische testparameters van de NEDC-rijcyclus houden onvoldoende rekening met deze verschillen.

 • 563x317_AS3_D_161003.jpg
  Rijcyclus nu onder dynamischere omstandigheden

  De rijcyclus wordt nu onder dynamischere omstandigheden uitgevoerd, die gebaseerd zijn op wereldwijd verzamelde statistische rijgegevens.

  Tot de nieuwe testparameters behoren een sterkere acceleratie, een hogere gemiddelde snelheid en een hogere topsnelheid. In plaats van een rit in stadsverkeer en een rit buiten de bebouwde kom te simuleren, wordt de auto nu in vier fasen met verschillende snelheden getest.

  Sinds september 2017 moeten autofabrikanten voor alle nieuw op de markt gebrachte automodellen verbruiks- en uitlaatgasemissiewaarden opgeven die vastgesteld zijn volgens de WLTP. Dit geldt voor Europa en vele landen daarbuiten.

 • 800x500_wltp.jpg
  Meting levert realistischere waarden op

  Bij de nieuwe testmethode worden een gewijzigde rijcyclus en strengere testparameters gehanteerd, waaronder een langere meetduur en een hogere topsnelheid.

  • Na een koude start wordt er op de rollenbank in vier snelheidsbereiken gemeten: tot 60, tot 80, tot 100 en boven 130 km/h. Elke fase omvat een opeenvolging van sterk accelereren en remmen.
  • De gemiddelde snelheid is met ca. 47 km/h eveneens beduidend hoger (voorheen ca. 33 km/h).
  • In de testruimte heerst een temperatuur van 23 °C. Bij de NEDC was dit 20 - 30 °C.
  • De totale WLTP-rijcyclus duurt ongeveer 30 minuten, de NEDC-rijcyclus slechts 20 minuten.
  • De rijafstand is met 23 in plaats van 11 kilometer meer dan verdubbeld.
  • Bij de WLTP-test wordt rekening gehouden met de invloed van optionele uitrustingen op het gewicht, de aerodynamica en het energieverbruik (ruststroom).
  Optionele uitrustingen die stroom verbruiken, zoals de airconditioning of de stoelverwarming, blijven, net als bij de NEDC-meting, tijdens de test uitgeschakeld.

NEDC testparameters WLTP testparameters
De temperatuur in de testruimte bedraagt 20 - 30 °C. De temperatuur in de testruimte bedraagt 23 °C.
De testafstand bedraagt 11 km. De testafstand bedraagt 23 km.
De cyclus duurt 20 minuten. De cyclus duurt 30 minuten.

De cyclus bestaat uit twee fasen:
- een gesimuleerde stadsrit van 13 minuten;
- een gesimuleerde rit buiten de bebouwde kom van 7 minuten.

 

De cyclus bestaat uit vier fasen (laag, matig, snel en zeer snel).
De gemiddelde snelheid bedraagt ca. 33 km/h. De gemiddelde snelheid bedraagt 47 km/h.
De tijd dat de motor stationair draait bedraagt 25% van de totale testtijd. De tijd dat de motor stationair draait bedraagt 13% van de totale testtijd.
De topsnelheid bedraagt 120 km/h. De topsnelheid ligt boven 130 km/h.
De schakelpunten bij modellen met schakelbak zijn exact voorgeschreven. De schakelpunten worden voor elke auto vooraf apart berekend.
Er wordt geen rekening gehouden met optionele uitrustingen en met de airconditioning. Er wordt rekening gehouden met de optionele uitrustingen van de auto.
  Getest worden alle mogelijke motor-versnellingsbakcombinaties.

Doelen van de nieuwe testmethode

 • 563x317_AOZ_Q5_171001.jpg
  Transparantie

  Voortaan kan het verbruik van een auto in de dagelijkse praktijk beter worden ingeschat.

  Bij de WLTP-test wordt gebruikgemaakt van een realistischer rijprofiel dan bij de NEDC-test. De NEDC-test is te vergelijken met een kunstmatige laboratoriumtest en dient primair om verschillende auto's met elkaar te kunnen vergelijken, niet om reële cijfers te geven van het verbruik en de emissiewaarden in de dagelijkse praktijk.

  Voorheen werden de verbruikswaarden dus gemeten onder abstracte laboratoriumomstandigheden. Dankzij de verbeterde testparameters is nu met de nieuwe testmethode een betere voorspelling mogelijk van het verbruik van een auto.

 • 563x317_AAQ_E_10050.jpg
  Standaarden

  De nieuwe WLTP-standaard levert resultaten die bijna overal ter wereld met elkaar kunnen worden vergeleken.
  Een van de belangrijkste doelen van de WLTP is om een gestandaardiseerde methode te verschaffen waarmee de emissiewaarden en het energieverbruik van verschillende aandrijfsystemen kunnen worden gemeten, zoals benzine, diesel, CNG en elektriciteit.

  Bij een correcte uitvoering van de WLTP-cyclus moeten auto's van hetzelfde type overal ter wereld en op elk moment dezelfde testresultaten hebben. Juist om de testresultaten van auto's met elkaar te kunnen vergelijken, dient de test in een laboratorium te worden uitgevoerd.

  Brandstofverbruik en emissies worden bepaald op een rollenbank, waarbij gebruik wordt gemaakt van een dynamisch rijprofiel.

 • 563x317_AOZ_A4_DIV_151024.jpg
  Klimaatbescherming

  Realistischere verbruikscijfers helpen om internationale klimaatdoelstellingen te halen en om het milieu minder te belasten.
  CO2-reductie is een belangrijk thema bij de ontwikkeling van auto's. Dankzij de WLTP is het mogelijk om na te gaan of de CO2-emissies binnen de internationaal voorgeschreven CO2-grenswaarden blijven.

  In 2010 werd alleen al in de Europese Unie 4,72 miljard ton CO2 uitgestoten, waarvan 19% door het wegverkeer*. Daarom wil de Europese Unie de emissie van CO2 in 2020 met 20% hebben verlaagd**. Dit doel moet mede met behulp van de WLTP worden gerealiseerd. Want net als het brandstofverbruik, hangt de CO2-emissie van een auto af van het model. De WLTP zorgt voor meer transparantie wanneer het energieverbruik en de CO2-emissie van verschillende auto's met elkaar worden vergeleken. En ze vallen altijd hoger uit dan bij de NEDC-test. Het gevolg zal zijn dat sommige modellen en motoren milieuvriendelijker zullen worden gemaakt.

Meer over WLTP

 • 563x317-rai-wltp.jpg
  Meer weten over WLTP?

  De Rai Vereniging, de vertegenwoordiger van de fabrikanten en importeurs in Nederland, heeft ook een uitgebreide website met meer informatie over WLTP.

  Naar www.wlpt-info.nl

*) De cijfers zijn gebaseerd op het artikel "Mobiliteit van de toekomst – veilig en getest", 16-03-2015, TÜV e.V.

**) De cijfers hebben betrekking op het in 2013 verschenen artikel "CO2-regulering voor personenauto's" van het Instituut van de Duitse Economie in Keulen.