1300x551_AA3_SB_131040.jpg

Power-to-gas fabriek

In juni 2013 heeft Audi in het Duitse Werlte, zo’n zestig kilometer ten oosten van Emmen, een e-gas fabriek geopend. Daarmee werkt Audi als eerste autofabrikant aan een keten van duurzame energiedragers. Aan de basis staan groene stroom, water en koolstofdioxide. De eindproducten zijn waterstof en synthetisch methaan (aardgas), ook bekend als Audi e-gas.

Het productieproces in de e-gas fabriek is in twee delen op te splitsen: de elektrolyse en methanisering. In de eerste stap gebruikt de fabriek overtollige groene stroom om met drie elektrolyzers water te scheiden in zuurstof en waterstof. De waterstof kan als brandstof dienen voor toekomstige auto’s met brandstofcellen. Daarvoor ontbreekt nu nog een dekkende infrastructuur. Daarom is er het tweede deel van het productieproces: door waterstof te laten reageren met CO2 ontstaat synthetisch methaan, ook bekend als synthetisch aardgas, ook bekend als Audi e-gas. De chemische structuur komt vrijwel overeen met die van aardgas van fossiele oorsprong. Dit betekent dat Audi e-gas via het bestaande Duitse aardgasnetwerk is te distribueren, bijvoorbeeld naar aardgastankstations, en daar is te tanken. Met dit proces is in de herfst van 2013 begonnen.
750x410_AT130154_large.jpg

Per jaar produceert de Audi e-gas fabriek ongeveer duizend ton e-gas, waarvoor ongeveer 2.800 ton CO2 nodig is. Dat is dezelfde hoeveelheid CO2 die een beukenbos met 220.000 bomen jaarlijks opneemt. De nevenproducten zijn slechts water en zuurstof.

Het Audi e-gas project overstijgt de auto-industrie. Het laat zien hoe grote hoeveelheden groene stroom efficiënt en onafhankelijk van de locatie zijn op te slaan, namelijk door stroom om te zetten in methaangas en dat in het aardgasnetwerk te injecteren. Het netwerk in Duitsland geldt zelfs als de grootste energiebuffer in dat land. Met het e-gas project is Audi zowel de drijvende kracht achter een energierevolutie als onderdeel ervan. Grote Duitse energieleveranciers hebben inmiddels het principe van power-to-gas omarmd (elektriciteitsoverschotten omzetten in gas) en zij volgen Audi met eigen projecten.