"beyond initiative": een internationaal interdisciplinair netwerk van KI-experts

"beyond initiative": een internationaal interdisciplinair netwerk van KI-experts

Kunstmatige intelligentie (KI), ook bekend onder de Engelstalige afkorting AI (van Artificial Intelligence), zal onze mobiliteit, ons werk en ons leven ingrijpend veranderen. Het “beyond initiative” wil dat KI de maatschappij ten goede komt. Het richt zich op ethische, juridische en sociale aspecten van autonoom rijden en de toekomst van arbeid in het tijdperk van kunstmatige intelligentie. Als eerste stap binnen het “beyond initiative” is een wereldwijd interdisciplinair netwerk van KI-deskundigen gevormd. Daarin zitten filosofen, psychologen, software-ontwerpers, startup-ondernemers en juristen. Het “beyond initiative” is er namelijk van overtuigd dat voor de KI-transformatie het bedrijfsleven, de politiek en maatschappij moeten samenwerken.

Audi-CEO Stadler spreekt tijdens een VN-congres in Genève over kunstmatige intelligentie

Op een Verenigde Naties-congres heeft Audi-bestuursvoorzitter Rupert Stadler gesproken over de toepassing van kunstmatige intelligentie ten voordele van de mensheid. In zijn keynote-toespraak bij de opening van de “AI for Good Global Summit” zei hij dat we met zelfrijdende auto’s de mogelijkheid hebben om de leefkwaliteit beduidend te verbeteren. Tegelijkertijd waarschuwde hij voor te hoge verwachtingen. “Als zich een situatie voordoet waarin een ongeval niet te vermijden is, verwachten we dat de zelfrijdende auto daarop reageert. Maar bij een dilemma kun je een beslissing niet alleen aan de mens of de machine overlaten.” Daarom dienen we bij het gebruik van nieuwe technologie ook naar de ethische kant te kijken en niet alleen naar de juridische, benadrukte hij. Met het “beyond initiative” hoopt Stadler die discussie op gang te brengen.

A176789_large.jpg

Tijdens de eerste AI for Good Global Summit in Genève hield de CEO van AUDI AG zijn gehoor van VN-experts voor: “Er moet een maatschappelijke discussie op gang komen over de enorme mogelijkheden met semi-autonoom en volledig autonoom rijden en de ethische en juridische vraagstukken die dit oplevert.” Volgens deskundigen uit de wereld van wetenschap en industrie is kunstmatige intelligentie een bepalende factor voor gedeeltelijk en volledig zelfrijdende voertuigen. KI helpt de auto om de omgeving te herkennen en te interpreteren en op basis van die info beslissingen te nemen. Maar wie is aansprakelijk na een ongeval? En wat moet de zelfrijdende auto doen als een botsing onvermijdelijk is? Rupert Stadler: “We nemen de zorgen van het publiek serieus en gaan de uitdagingen aan waarmee we te maken krijgen.”

Audi en de Johannes Kepler Universiteit van Linz starten centrum voor kunstmatige intelligentie

Audi en de Johannes Kepler Universiteit in Linz, Oostenrijk, gaan samen onderzoek doen naar de slimme auto van de toekomst. Hiertoe hebben Audi en de universiteit in Linz het “Audi.JKU deep learning center” opgericht. Door samen te werken met het Instituut voor Bio-informatica dat onder leiding staat van professor Sepp Hochreiter, wil Audi de toepassing van kunstmatige intelligentie in auto’s bevorderen.

Professor Hochreiter is in Europa een van de toonaangevende wetenschappers op het gebied van kunstmatige intelligentie. Met zijn fundamenteel onderzoek naar deep learning heeft hij belangrijke bijdragen geleverd aan zijn vakgebied. De technologie van deep learning is gebaseerd op de werking van het menselijk brein. Het LSTM-geheugen (Long Short-Term Memory) dat Hochreiter heeft ontwikkeld, is terug te vinden in spraakherkenningssoftware van smartphones. Het Instituut voor Bio-Informatica aan de Johannes Kepler Universiteit (JKU) van Linz staat dan ook in hoog aanzien bij KI-experts. Met Audi wordt al enkele jaren kennis en ervaring uitgewisseld over autonoom rijden. In 2016 sloten de twee partners succesvol hun eerste gezamenlijke project af. “De toepassing van Artificial Intelligence heeft enorm veel potentieel in zelfrijdende auto’s, niet alleen voor spraakherkenning, maar zelfs om de bedoelingen en wensen van inzittenden te voorspellen en daarop te reageren. Dankzij LSTM-netwerken zullen bestuurders zich in de toekomst veiliger voelen in de auto dan in hun woonkamer”, aldus professor Hochreiter.

A177317_large.jpg

Michael Schmid, die aan het hoofd staat van de Audi Akademie: “De oprichting van het Audi.JKU deep learning center legt een stevig fundament onder onze samenwerking. Dit levert een win-winsituatie op voor beide kanten. Audi ondersteunt essentieel basisonderzoek naar kunstmatige intelligentie. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat kennis snel in praktijk wordt gebracht en dat we met jong getalenteerden in contact komen.” Als onderdeel van de samenwerking zal Audi uitverkoren jonge wetenschappers aan JKU Linz ondersteunen.

Het “Audi.JKU deep learning center” begint met vijf projecten. Eén van de research-onderwerpen: hoe weten zelfrijdende auto’s in lastige verkeerssituaties wat er in hun omgeving speelt en hoe gaan zij daarmee om? Het gaat erom vroegtijdig potentieel gevaar te herkennen en daar snel op te reageren. Een ander project betreft het gebruik van kunstmatige intelligentie in autosensoren. Peter Steiner, directeur van Audi Electronics Venture GmbH, dat als softwarefirma van Audi de contacten met JKU Linz voor haar rekening neemt: “De jongste inzichten zijn steeds belangrijk om onze auto’s stap voor stap slimmer te maken. We bouwen sedert jaren onze wereldwijde contacten uit op het terrein van kunstmatige intelligentie. Het is een eer dat we professor Hochreiter en zijn onderzoeksinstituut als competente partner aan ons netwerk kunnen toevoegen.”