Veelgestelde vragen > audi-connect > temp > Audi Nederland
Audi connect

Veelgestelde vragen

Audi connect

Veelgestelde vragen

Onderweg naar de vakantiebestemming, de volgende werkafspraak of een weekenduitje – de Audi connect-diensten ondersteunen u in vrijwel elke fase van de reis- en routeplanning. Lees hier de veelgestelde vragen en de antwoorden daarop.

Technische informatie

Waar heb ik welke gegevens nodig?
1) Voor het aanmaken van een nieuw myAudi-account op my.audi.com hebt u de volgende gegevens nodig:
- E-mail (wordt uw myAudi-gebruikersnaam)
- myAudi-wachtwoord
- 4-cijferige PIN (door u zelf gekozen)
- Voertuigidentificatienummer (staat op achterkant kentekenbewijs)
- mTAN*

* Voor volledige toegang tot de connect-features is eenmalige verificatie van uw myAudi-account nodig. Als u dit proces via uw mobiele telefoon doorloopt, ontvangt u een sms-bericht met de mTAN (een code van zes karakters). Door deze code in uw myAudi-account in te vullen, is het registratieproces compleet. Vanaf dan zijn de connect-features volledig te gebruiken.

2) Om uw myAudi-account aan uw auto te koppelen, hebt u de volgende gegevens nodig:
- E-mail/myAudi-gebruikersnaam
- myAudi-wachtwoord

3) Om u als hoofdgebruiker van uw auto aan te melden, hebt u de volgende gegevens nodig:
- E-mail/myAudi-gebruikersnaam
- De autocode van tien tekens zoals die op de autosleutel staat

Ik wil mij aanmelden als hoofdgebruiker bij myAudi maar ik ben mijn 10-cijferige voertuigcode kwijt, wat nu?
Indien u geen voertuigcode bij de auto heeft gekregen of u heeft deze niet (meer) in uw bezit of het lukt niet om aan te melden met de voertuigcode, neemt u contact op met Audi dealer. Wanneer deze functie bij uw Audi hoort, kan uw Audi dealer de aanmelding voor u uitvoeren in het systeem dat de dealer hiervoor beschikbaar heeft. Hierna kunt u de aanmelding uitvoeren in uw auto met uw e-mailadres en wachtwoord van uw myAudi account.

4) Om de myAudi-app te gebruiken, hebt u telkens de volgende gegevens nodig:*
- E-mail/myAudi-gebruikersnaam
- myAudi-wachtwoord
- 4-cijferige PIN (om bepaalde toepassingen te gebruiken, zoals het afsluiten en openen van de auto via de app)

* Deze gegevens zijn iedere keer nodig als u de myAudi-app opent. U kunt dit omzeilen door automatische login toe te staan.
Waar heb ik welke codes nodig?
1) 4-cijferige PIN (S-PIN)
Om de Audi connect remote-services te gebruiken (bijv. centrale vergrendeling, interieurvoorverwarming) is de viercijferige pincode nodig die u tijdens het verificatieproces hebt gekozen. Om beveiligingsredenen is het intoetsen van de pincode iedere keer nodig als u op afstand autofuncties wilt bedienen.

2) mTAN
Voor volledige toegang tot de connect-features is eenmalige verificatie van uw myAudi-account nodig. Als u dit proces via uw mobiele telefoon doorloopt, ontvangt u een sms-bericht met de mTAN (een code van zes karakters). Door deze code in uw myAudi-account in te vullen, is het registratieproces compleet. Vanaf dan zijn de connect-features volledig te gebruiken.

3) Autocode (F-PIN)
De autocode is nodig om de hoofdgebruiker in MMI in de auto in te stellen.
De tien tekens tellende autocode staat onder een kraslaag op de autosleutel. Zorg ervoor dat u na het wegkrassen de volledige code ziet van tien tekens.

4) myAudi PIN (met MIB2)
De 8-cijferige pincode is te gebruiken om op de myAudi-portal in te loggen. Dan hebt u niet uw e-mailadres en wachtwoord nodig. Aanmelden is noodzakelijk voor de verbinding tussen de auto en uw myAudi-account.

5) Waar vind ik mijn 10-cijferige wagencode?
Indien uw Audi beschikt over de 10-cijferige voertuigcode (ook wel F-PIN genoemd), dan is deze bij uw auto geleverd in de vorm van een doorzichtige/witte sleutelhanger aan de autosleutel. De code zit onder een kraslaagje. Indien deze niet aan uw sleutelbos zit, kan de code bij uw wagendocumentatie zitten. Met deze code kunt u de aanmelding voor Audi connect uitvoeren in de myAudi app of via my.audi.com.
Waarom wordt er om een (4-cijferige) pincode gevraagd als ik bijvoorbeeld mijn auto via de myAudi-app wil openen/afsluiten?
Voor het ver- en ontgrendelen van de deuren is aanvullende authenticatie tussen de Audi server en de auto nodig. Dit betekent dat de auto nooit zal reageren op een instructie van een niet-geautoriseerde server van derden. Voor alle handelingen die op afstand van de auto worden ondernomen, is het nodig om via de smartphone ook de pincode in te voeren. U bewaart deze pincode zelf in de myAudi-portal. Bovendien kunt u aan vijf personen gebruiksrechten verlenen. Via één account zijn maximaal vijf auto’s te beheren.

U kiest de 4-cijferige beveiligingscode tijdens het verificatieproces van myAudi. U hebt deze pincode altijd nodig bij gebruik van afstandsbedieningen in de myAudi-app (zoals de deuren ontgrendelen/vergrendelen en de interieurvoorverwarming activeren).
Zijn mijn gegevens veilig in de verbinding tussen mijn smartphone, de auto en de myAudi-portal?
Audi hecht er zeer grote waarde aan dat de auto-infrastructuur, de backend-infrastructuur en alle verbindingen goed beveiligd zijn. Daarom gebruikt Audi encryptie bij de communicatie tussen de Audi backend-technologie enerzijds en de auto en smartphone anderzijds. Deze methodes voor versleuteling worden onder meer ook bij online bankieren gebruikt. Ook op de Audi servers wordt alle informatie in versleutelde vorm bewaard. Elke administratieve handeling in het systeem wordt uitvoerig vastgelegd. Voor de klantenaccounts op het myAudi-platform gelden wachtwoordvereisten die aan de actuele beveiligingsnormen voldoen. De onlineverbinding met het myAudi-platform is altijd gecodeerd.

Ook wat betreft de op afstand bedienbare functies via Audi connect hecht Audi groot belang aan dataprotectie. Daarom communiceren smartphone en auto nooit rechtstreeks met elkaar, maar altijd via de beveiligde Audi server. Als u een autostatusrapport opvraagt, verstuurt de auto de nieuwste versie daarvan naar de Audi server. Vanaf daar kunt u dit overzicht op elk gewenst moment met de smartphone inzien. De gegevensoverdracht tussen server en telefoon werkt met encryptie. Voor autofuncties die vanaf afstand zijn te gebruiken is het altijd nodig om op de smartphone een pincode in te toetsen.
Waarvoor gebruik ik in mijn auto de 8-cijferige myAudi-pincode in MMI (alleen MIB 2)?
Als alternatief voor het inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord is de myAudi-pincode te gebruiken om u in MMI aan te melden bij myAudi.
De myAudi PIN is in myAudi zichtbaar in het autoprofiel.Invoeren in MMI gebeurt in dit submenu:
Audi connect >> Optiesmenu >> Log in >> Gebruik alternatieve input myAudi PIN
Hoe weet ik of Audi connect verbinding heeft?
De functies binnen Audi connect kunnen per Audi model verschillen. In het licentieoverzicht staat tot welke features u toegang zou moeten hebben en hoe lang deze nog geldig zijn. Deze informatie is in de MMI-instellingen te vinden.

Of uw auto online is, ziet u altijd aan het icoontje voor mobiele verbindingen op het MMI-scherm. Als uw auto online is en u heeft een actieve Audi connect-licentie, dan ziet u (afhankelijk van het model) een actief Audi connect-menu in het menu-overzicht (MIB 2) of online informatie die in de kaart is geïntegreerd (MIB 2+). U kunt dit ook checken door te kijken of in het weeroverzicht informatie staat.

Als u in uw myAudi-app als hoofdgebruiker bent aangemeld, dan zou u autofuncties moeten kunnen bedienen. Denk daarbij aan het ontgrendelen of afsluiten van de deuren of de autostatus bekijken (afhankelijk van het model).
Door via de verbindingsmanager de auto aan de myAudi-app te koppelen, hebt u toegang tot informatie die op de smartphone staat, zoals sms-berichten en de agenda/kalender.
Welke simkaart is nodig?
In principe is elke simkaart met LTE/4G-databundel te gebruiken. UMTS/3G kan ook, maar is niet aan te raden vanwege de lagere internetsnelheid.
In sommige gevallen werken simkaarten niet (met name prepaid) die via de webportal van de mobiele provider aangemeld moeten worden. Ook micro- en nano-simkaarten werken niet met Audi connect. Hou er ook rekening mee dat het overschrijden van bundellimieten de toegang tot Audi connect kan verhinderen.
Geldt er onbeperkt datagebruik met de geïntegreerde simkaart (Audi connect SIM)?
Voor gebruik van de wifi-hotspot, app-based features en muziekstreamingdiensten, zoals online radio, via de geïntegreerde Audi connect SIM zijn databundels aan te schaffen bij Audi partner Cubic Telecom. Voor alle andere Audi connect infotainmenttoepassingen is er geen datalimiet gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Cubic Telecom
Welk dataverbruik is inbegrepen en voor welke data moet ik betalen? Hoe werkt dit per land (simkaart, databundel)?
Voor Nederland en ook voor België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland geldt het volgende: de dataverbinding voor de Audi connect-toepassingen komt tot stand via een in de auto ingebouwde simkaart. De kosten voor deze dataverbinding zijn inbegrepen in de prijs van Audi connect. De kosten voor de wifi-hotspot, het gebruik van online radio, hybride radio alsmede online mediastreaming en andere functies in de Audi smartphone-app zijn niet inbegrepen.

De dataverbinding voor de wifi-hotspot, het gebruik van online radio, hybride radio alsmede online mediastreaming en andere functies in de Audi smartphone-app komt tot stand via de in de auto ingebouwde simkaart en een betaalde databundel van Audi provider Cubic Telecom.

Als er een externe simkaart in de kaartlezer zit, gaat alle datagebruik (zowel voor de Audi connect-toepassingen als voor de wifi-hotspot) via deze externe simkaart. De daarmee gemoeide kosten zijn dan uitsluitend voor rekening van de simkaartabonnee. Een restitutie van deze kosten door Audi is absoluut uitgesloten.

Voor alle overige Europese landen geldt: de verbinding komt tot stand via een simkaart met databundel, idealiter een 4G-bundel. Deze externe simkaart kunt u gebruiken in de kaartlezer in het paneel van het MMI navigatiesysteem. De Audi connect-toepassingen werken alleen met een mobiele dataverbinding en alleen binnen de dekking van het telefoonnetwerk. Een dataverbinding kan voor hoge telefoonkosten zorgen, met name bij gebruik buiten de EU. Daarom is een telefoonabonnement met een zo groot mogelijke databundel of onbeperkt internet aan te raden.
Waar is zichtbaar welk type verbinding (2G, 3G, 4G) wordt gebruikt?
U herkent de netwerktechnologie voor de Audi connect-dataverbinding aan het symbool rechtsonder op het MMI-scherm. Naast de weergave van de ontvangststerkte (de streepjes) staat of het een 4G- (LTE, HSPA), 3G- (UMTS) of 2G-verbinding (GSM) betreft. Er is verschil tussen de dataverbinding voor een gekoppelde smartphone en de dataverbinding van de auto. In het geval van een telefoonkoppeling is namelijk ook een smartphone-icoontje zichtbaar.
Hoe zie ik dat er een actieve dataverbinding is?
Met een actieve dataverbinding verschijnen er pijltjes boven de 2G-/3G-/4G/LTE-aanduiding in de statusregel.
Moet ik de data-instellingen zelf selecteren?
Bij de meeste Europese mobiele providers wordt de dataverbinding automatisch geconfigureerd. In uitzonderingsgevallen is handmatige configuratie in MMI vereist. Met vragen hierover kunt u terecht bij uw telecomprovider.
Welke smartphones zijn compatibel met Audi connect?
Kijk voor meer informatie over compatibele mobiele telefoons op www.audi.com/bluetooth of vraag uw Audi dealer om advies.
Audi database mobiele apparaten
Hoe verbreek ik een actieve dataverbinding?
Een actieve dataverbinding is handmatig te stoppen door in de instellingen over de verbinding voor ‘Nooit’ te kiezen. Een andere mogelijkheid is het uitschakelen van de router. Ook het verwijderen van de simkaart zorgt voor het wegvallen van de verbinding.
Is het mogelijk om de dataverbinding voor Audi connect permanent te blokkeren?
In auto’s met MIB 2+ (of nieuwer) is datagebruik door Audi connect in het MMI-menu te blokkeren. Ga in de instellingen naar datagebruik. Onder ‘Privacy’ deactiveert u het toestaan van data-overdracht.
Mijn systeem doet het niet meer. Hoe kan ik de Audi connect-verbinding resetten?
Verwijder de simkaart voorzichtig door zacht op het kaartje te drukken tot u een klikgeluid hoort en het kaartje uit de lezer komt. Duw de simkaart vervolgens weer rustig terug op zijn plek.
Mijn systeem reageert niet meer of is offline. Wat is de reden daarvoor?
Dit kan gebeuren bij een zwakke signaalsterkte, als er storingen zijn bij de serviceprovider of bij beschadiging van de hardware (zoals de simkaart of de autoantenne).
Hoe is dataroaming tijdelijk of permanent uit te zetten?
Roaming is standaard uitgeschakeld in de fabrieksinstelling. Dit is te wijzigen en te controleren in het volgende menu (de omschrijvingen kunnen in uw auto anders geformuleerd zijn):

TEL >> Instellingen >> Verbindingen >> Dataverbinding >> Dataroaming

De gekozen instelling wordt altijd onthouden voor de simkaart of gekoppelde telefoon die op dat moment in gebruik is.
Waar is in MMI het dataverbruik te vinden?
In de telefooninstellingen zit een ‘online verbruiksmeter’. Die is hier te vinden (de omschrijvingen kunnen in uw auto anders geformuleerd zijn):

TEL >> Instellingen → Verbindingen → Online verbruiksmeter

De verbruiksmeter toont de datahoeveelheid die via Audi connect is ontvangen en verzonden. De teller is op 0 te zetten. Het display toont de datum waarop de stand voor het laatst is teruggezet en het dataverbruik sinds die datum. Voor elke simkaart is een apart overzicht beschikbaar. Goed om te weten: de overzichten in de auto hoeven niet overeen te komen met het dataverbruik volgens de facturen van uw telefoonprovider. Dat heeft onder andere te maken met de periodes waarover de provider het verbruik berekent.

Licenties

Audi connect Navigatie & Infotainment – welke licenties zijn van toepassing?
MMI3G+
Voor de toepassing ‘Online verkeer’ 3 jaar

MIB1 High
A3: 3 jaar voor specifieke toepassingen (raadpleeg uw Audi dealer voor meer informatie)

MIB2
A6, A7, TT, R8: 3 jaar voor specifieke toepassingen
A3PA, A4, A5, Q2, Q5, Q7:
IT0 = 3 maanden vanaf levering van de auto
IT1 = 3 jaar vanaf levering van de auto
IT2 = 3 maanden vanaf levering van de auto
IT3 = 3 jaar vanaf levering van de auto
Audi connect Noodoproep & Service – welke licenties zijn van toepassing?
- Audi schadeservice: 10 jaar (IW3, IW5)
- Online pechhulp, noodoproep: 10 jaar (IW3)
- Parkeerlocatie, autostatusreport, portiervergrendeling op afstand, melding diefstalalarm: 3 jaar (IW3, IW5)
Audi connect e-tron services – welke licenties zijn van toepassing?
10 jaar voor alle e-tron services.
Welke andere informatie over licenties is er?
a) Audi connect SIM (eSIM)
- Licenties zijn niet van toepassing op Audi connect SIM. Deze simkaart is onderdeel van de datarouter.
- Licenties zijn niet van toepassing op de databundel van Cubic Telecom, bijvoorbeeld voor de wifi-hotspot. Deze databundels met bijbehorende looptijd koopt u apart.

b) Licentieverlenging:
- Uw Audi dealer houdt u op de hoogte op het moment dat licenties aan vernieuwing toe zijn.
- De actuele looptijd van uw licenties is in uw auto te bekijken.
Wat zijn de prijzen van Functon on Demand (FoD) en Audi connect?
De prijzen kunt u terug zien in uw myAudi account, bij de beschikbare diensten staan de mogelijkheden met betrekking tot de looptijden en de prijzen die daarbij horen.
Zijn er kosten verbonden aan het activeren van Audi connect?
In bepaalde gevallen is drie maanden gebruik van Audi connect inbegrepen bij aankoop, maar in de meeste modellen is de gebruikslicentie voor Audi connect in eerste instantie drie jaar geldig. De exacte looptijd staat in het licentieoverzicht in MMI in uw auto.

Audi connect Navigatie & Infotainment:
De beschikbaarheid van de door Audi connect Navigatie & Infotainment ondersteunde toepassingen verschilt per land. Na aflevering van de nieuwe auto werken de Audi connect-diensten gedurende drie maanden of drie jaar (deze periode is afhankelijk van de uitrusting). Daarna is het gebruik te verlengen voor periodes van één, twee of drie jaar, waarbij u kunt kiezen uit alleen verkeersinformatie of het volledige infotainmentpakket. Met vragen en voor advies kunt u terecht bij:

AUDI Klantenservice
Postbus 72
3800 HD Amersfoort
E-mail: info@audi.nl
Tel.: 088-0330108

Uw Audi dealer houdt u op de hoogte op het moment dat licenties aan vernieuwing toe zijn. Verlengen kan via https://my.audi.com/ of via de myAudi app. Afhankelijk van het type Audi geeft Audi connect toegang tot Google en Twitter. Een permanente beschikbaarheid is niet gegarandeerd, want deze is afhankelijk van Google en Twitter. Kijk voor meer informatie over Audi connect op www.audi.nl/connect of vraag uw Audi dealer om een toelichting. Voor informatie over datakosten kunt u terecht bij uw mobiele provider.

Audi connect Noodoproep & Service:
De Audi connect Remote & Control-toepassingen zijn vanaf de levering van de auto drie jaar te gebruiken en kunnen aansluitend tegen een vergoeding worden verlengd. Audi connect track & trace is vanaf de levering van de auto en na activering één jaar te gebruiken en kan aansluitend tegen een vergoeding worden verlengd.
Hoe kan ik Audi connect verlengen of bestellen en wat zijn hiervan de kosten?
In uw myAudi account kunt u zien voor welke termijn en tegen welke kosten u de Audi connect diensten kunt verlengen. U kunt de diensten vervolgens verlengen in de myAudi app of online via my.audi.com .

Doorloop de volgende stappen om de Audi connect diensten te verlengen/bestellen:
- Log in en selecteer uw Audi.
- Klik op 'Functies'.
- Hier ziet u Functions on Demand staan, klik hieronder op 'Naar de shop'.
- Klik op 'shop tonen'. (Deze stap vervalt, na een eerste keer naar de shop gaan)
- Klik op 'Audi connect navigatie & infotainment'.
- Vink de gewenste dienst en looptijd aan en klik op 'Ga naar de kassa'.
- Vul uw gegevens in en kies de gewenste betaalmethode van uw creditcard of via PayPal.
- Volg de verdere stappen in het betaalproces.

Na betaling wordt de dienst verlengd/geactiveerd, dit ziet u in de myAudi app en in uw myAudi account. Ook kunt u dit terugzien in het MMI-systeem in uw auto
Wat kost de DataPlug?
De Audi DataPlug ontvangt u gratis bij aankoop van een Audi Selectie :plus occasion of wanneer uw Audi een servicebeurt ondergaat bij de officiële Audi dealer. De bijbehorende Audi connect plug and play app kunt u gratis downloaden in de App Store en in de Google Play Store.
Ik rijd al in een Audi occasion, kan ik de DataPlug ook al gebruiken?
Op dit moment is de Audi DataPlug beschikbaar bij aankoop van een Audi Selectie :plus occasion. Tevens wordt de DataPlug aangeboden wanneer uw Audi bij de officiële Audi dealer staat voor onderhoud. De DataPlug is niet los bestelbaar via de webshop. Via de link audi.nl/nl/web/nl/audi-connect/audi-connect-plug-and-play.html kunt u zien of uw Audi geschikt is voor de DataPlug. Scrol hier naar beneden naar 'Compatibiliteit' en selecteer uw Audi model, modeljaar en type motor.

Aanmelden en verifiëren

Wat is myAudi?
myAudi is het klantenportaal voor alle Audi rijders. Het is een beveiligde gebruiksomgeving. Via een intuïtief gestructureerde gebruikersinterface zijn alle functies en connect-features te boeken, in te stellen en gebruiken.
myAudi
Hoe stel ik myAudi in?
- Meld u aan op my.audi.com vanaf een mobiele telefoon, tablet of pc.
- Log in met uw e-mailadres en wachtwoord (uw e-mailadres is uw gebruikersnaam).
- In de rechter navigatiebalk voegt u met het plus-teken uw auto toe aan uw account. Daarvoor hebt u het voertuigidentificatienummer nodig. Dit staat bovenaan op de achterkant van het kentekenbewijs.
Waar kan ik de myAudi-app voor gebruiken?
De myAudi-app vormt de link tussen u, uw Audi, de wereld om u heen en uw dagelijkse bezigheden. Met de app vraagt u op elk gewenst moment realtime informatie op over uw auto. Zo blijft u op de hoogte van de tankinhoud, actieradius, onderhoudsafspraken, waarschuwingsmeldingen en meer. Plan uw ritten eenvoudig in de app en verzend bestemmingen en routes direct naar uw auto. De klimaatregeling en portiervergrendeling zijn op afstand bedienbaar. Welke services beschikbaar zijn, is afhankelijk van het model Audi en de uitrusting. De werking van sommige features is afhankelijk van derden en de beschikbaarheid is niet te allen tijde en overal gegarandeerd.

Verleen gezinsleden, vrienden of collega’s toegang tot uw Audi. Dit werkt in combinatie met bepaalde Android smartphones. De myAudi-app wordt aangeboden door de importeur van het betreffende land. Informatie over de importeur staat in het Impressum van de app.

Alle features op een rij:
Audi e-tron
- Plan en regel het oplaadproces gemakkelijk met uw myAudi-app
- Bekijk specifieke informatie zoals de elektrische actieradius, het accupercentage en de resterende laadtijd*

Navigatie
- Verzend bestemmingen en routes van uw mobiele apparaat naar uw auto
- Plan uw routes, inclusief de looproute naar de auto
- Vanuit de auto toegang tot uw contacten, adressen en agenda/kalender

Service
- Blijf op de hoogte van onderhoudsafspraken, onderhoudsintervallen en eventuele extra werkzaamheden
- Bekijk via de app het digitale logboek
- Zoek een Audi dealer in uw buurt
- Beheer uw uitgaven en ritten in het digitale kasboek annex rittenoverzicht
Hoe verwijder ik mijn auto uit een ander myAudi-account?
Uitloggen myAudi-account in MMI:
- Ga naar ‘Gebruikers’
- ‘Uw gebruikersnaam’ uitloggen

Verwijderen gebruikers in MMI:
- Ga naar ‘Gebruikers’
- Gebruikers beheren
- Verwijder alle gebruikers
Ik ben mijn PIN vergeten, wat nu (PIN / S-PIN/ 4-cijferige pincode)?
Indien u de 4-cijferige pincode wilt wijzigen voor myAudi of u bent deze vergeten dan kunt u dit in de myAudi app wijzigen of resetten. Volg hiervoor onderstaande stappen: - Klik in de myAudi app op account; poppetje rechts onderin. - Klik op 'Account-instellingen'. - Klik op 'PIN'. - Nu kunt u klikken op 'PIN wijzigen' of 'PIN vergeten' en volg de verdere stappen.
Hoe moet ik mij aanmelden met een 10-cijferige wagencode? (ook bij verlies van de code)
Indien uw Audi beschikt over de 10-cijferige voertuigcode (ook wel F-PIN genoemd), dan is deze bij uw auto geleverd in de vorm van een doorzichtige/witte sleutelhanger aan de autosleutel. De code zit onder een kraslaagje. Indien deze niet aan uw sleutelbos zit, kan de code bij uw wagendocumentatie zitten. Met deze code kunt u de aanmelding voor Audi connect uitvoeren in de myAudi app of via my.audi.com.
Mijn nieuwe Audi heeft Functions on Demand maar na registratie van Audi connect zie ik geen Functions on Demand in de myAudi app staan, klopt dat wel?
Na uw registratie voor Audi connect duurt het tot 5 werkdagen voordat de voor uw Audi beschikbare Functions on Demand zichtbaar en bestelbaar zijn in de myAudi app.
Ik heb een bericht ontvangen over de Audi DataPlug, waar kan ik deze laten installeren?
Om de Audi DataPlug te laten installeren, kunt u contact opnemen met de officiële Audi dealer bij u in de buurt. U kunt ook makkelijk en snel zelf online een afspraak inplannen via audi.nl/werkplaatsplanner.
Waar kan ik de Audi connect plug and play app downloaden?
De Audi connect plug and play app is beschikbaar in de App Store en in de Google Play Store.
Waar vind ik een navigatie update voor mijn auto?
De online navigatie update is beschikbaar voor modellen vanaf 2014 die zijn voorzien van het MMI plus systeem en de Audi connect diensten. Indien dit beschikbaar is, ziet u dit terug bij uw auto in uw myAudi account op my.audi.com. Afhankelijk van de productiedatum van de auto kan het ook via Functions on Demand uitgevoerd worden.

De Audi connect dienst 'kaartupdate' geeft u de mogelijkheid actuele kaarten voor uw MMI plus systeem te downloaden via uw myAudi account. U kunt de kaarten hierna op een SD-kaart opslaan en vervolgens in uw auto installeren. Met MMI Plus verschilt de looptijd van beschikbaarheid van gratis online navigatie updates. De beschikbaarheid is gedurende 3 jaar inbegrepen, voor sommige modellen is dit 5 jaar.

Voor modellen van vóór modeljaar 2014 of zónder de Audi connect-diensten, kunt u voor een navigatie-update terecht bij de officiële Audi-dealer of via onze webshop op shop.audi.nl.

Audi connect pakketten

Hoe stel ik het Audi connect Noodoproep & Service-pakket in (MIB2)?
In de myAudi-portal:
- Selecteer ‘Gebruikersaccount’ en accepteer de algemene gebruikersovereenkomst
- Vul uw persoonlijke gegevens in
- Kies een 4-cijferige pincode
- Kies een verificatiemethode*
- Nummer mobiele telefoon
- E-mail
- Audi dealer
- Bevestig de algemene voorwaarden

* Afhankelijk van de verificatiemethode ontvangt u een mTAN (sms-bericht op de telefoon) of dient u naar uw Audi dealer te gaan.


In de myAudi-app:
- In het menu-overzicht:
- Mijn profiel
- Instellingen
- Gebruikersbeheer
- Kies:
- Overeenkomst hoofdgebruiker
- Nu verifiëren
- De rest van de procedure is hetzelfde zoals beschreven onder ‘In de myAudi-portal’


In de auto:
- Op de autosleutel de kraslaag weghalen; eronder staat de autocode van tien tekens
- Vul in MMI uw myAudi-gebruikersnaam en de autocode in en klik door de volgende items:
- Audi connect
- Gebruikersbeheer
- Hoofdgebruiker
- Bevestig hoofdgebruiker
Hoe stel ik het Audi connect Navigatie & Infotainment-pakket in (MIB2)?
a) Instellen met behulp van uw myAudi-account:
Om uw auto aan uw myAudi-account te koppelen, kunt u in MMI inloggen bij myAudi. Dit werkt als volgt:
- Audi connect
- Opties
- Login
Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en log in.

b) Instellen met uw myAudi-pincode:
U kunt ook met uw myAudi-pincode in MMI inloggen. Dit werkt als volgt:
- Audi connect
- Opties
- Login
- Inloggen met myAudi PIN
Vul uw myAudi-pincode in en log in.
Hoe stel ik het Audi connect Navigatie & Infotainment-pakket in (MIB2+)?
a) Instellen met behulp van uw myAudi-account:
Om uw auto aan uw myAudi-account te koppelen, kunt u in MMI inloggen bij myAudi. Dit werkt als volgt:
- Audi connect
- Opties
- Login
Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en log in.

b) Automatisch met uw gebruikersnaam/e-mailadres:*
Voorwaarde is dat u bent ingelogd in de myAudi-app. Ook dient de wifi-hotspot in de auto aan te staan. Dit laatste werkt als volgt:
- Instellingen
- Wifi
- Wifi-hotspot inschakelen

* Als uw auto nog niet aan uw myAudi-account is toegevoegd, gebeurt dat in dit geval automatisch.
Welke betaalmogelijkheden kan ik gebruiken bij het aanschaffen van FoD?
Functions on Demand kunnen aangeschaft worden met een creditcard en via Paypal.
Audi connect: VERLENGEN - Verkeersinformatie Online
U kunt uw Audi connect dienst verlengen via uw myAudi app of online via uw myAudi account op my.audi.com. De dienst Verkeersinformatie Online valt onder Audi connect navigatie & infotainment.
Voor welke Audi modellen is de Audi DataPlug geschikt?
De Audi DataPlug is beschikbaar voor de meeste Audi’s vanaf bouwjaar 2008, welke niet over Audi connect beschikken. Via de link audi.nl/nl/web/nl/audi-connect/audi-connect-plug-and-play.html kunt u zien of uw Audi geschikt is voor de DataPlug. Scrol hier naar beneden naar 'Compatibiliteit' en selecteer uw Audi model, modeljaar en type motor.

Connect features en informatie

1) Een bestemming invoeren via myAudi

Hoe werkt een bestemming invoeren via myAudi?
Door via myAudi een bestemming in te voeren, zijn navigatiebestemmingen en -routes comfortabel thuis met de computer of smartphone te plannen. Via myAudi zijn individuele bestemmingen naar de auto te verzenden. Aan het begin van de rit verwerkt MMI navigatie plus deze gegevens, zodat u ze niet nog een keer hoeft in te voeren.
Wat zijn de systeemvereisten om deze functie te gebruiken?
Voor deze toepassing is MMI 3G+, MIB1 High, MIB2 High / High Scale of MIB2+ High nodig. Ook dient u over de myAudi-app en een myAudi-account te beschikken. In de auto moet u zijn ingelogd bij myAudi. Deze toepassing is compatibel met Apple iOS 10.0 en Android 6.
Hoe gebruik ik deze functie?
In myAudi:
Ga naar Audi connect en selecteer ‘Bestemming invoeren via myAudi’. Kies een eerder gebruikte bestemming of zoek een nieuwe met de zoekfunctie of door een adres in te voeren. U kunt bestemmingen bewerken en verwijderen.

In de auto zijn de bestemmingen als volgt toegankelijk:

MIB2:
Via bestemming invoeren / ontvangen bestemmingen tonen.

MIB2+:
De bestemmingen verschijnen als notificatie en staan ook in het overzicht van myAudi-bestemmingen.

Opgeslagen bestemmingen beheren:
In myAudi opgeslagen bestemmingen zijn zichtbaar in het navigatiesysteem van de auto. De auto bewaart deze zelf in het interne geheugen. Ook verwijderen en bewerken gebeurt lokaal. Met andere woorden: synchronisatie werkt één kant op, van myAudi naar de auto en niet andersom.

Opslaglimiet bestemmingen in myAudi:
In myAudi zijn maximaal 50 bestemmingen op te slaan. Vanaf bestemming 51 wordt bestemming 1 overschreven. De bestemmingen worden alleen in myAudi overschreven; ze worden niet automatisch in de auto opgeslagen.
Hoeveel contactpersonen zijn permanent op te slaan in het MMI-adresboek?
Vanaf de telefoon zijn maximaal 100 contactpersonen permanent op te slaan in het adresboek van de auto. Dat is inclusief maximaal 50 online-bestemmingen uit het myAudi-account. Een voorbeeld: als in het MMI-adresboek 80 contactpersonen zijn opgeslagen, is er ruimte voor 20 items uit het myAudi-account.

2) Audi connect key

Kan ik zonder autosleutel rijden als ik de Audi connect key gebruik?
Ja, dat is mogelijk. Met de Audi connect key gebruikt u immers uw smartphone als autosleutel. Uw telefoon neemt alle functies van de conventionele sleutel over, zodat u deuren kunt openen en afsluiten en de motor kunt starten.

3) Online zoeken van navigatiebestemmingen

Hoe zoek ik online naar navigatiebestemmingen?
Online zoeken naar navigatiebestemmingen maakt uw reizen interactief. Dankzij de internettoegang kunt u met vrije zoekopdrachten points of interest zoeken, waarbij de zoekresultaten ook foto’s, openingstijden en bezoekersbeoordelingen tonen. Helemaal gemakkelijk en veilig werkt online zoeken door de spraaksturing van de auto te gebruiken. Druk op de spraakknop op het stuur en zeg wat u zoekt.
POI’s zoeken kan ook in de myAudi-app op uw smartphone.

We leggen hierna de stappen uit bij zoeken via MMI en zoeken met spraaksturing.

1) Zoeken via MMI:
Navigatie >> Routebegeleiding >> Online bestemmingen >> Zoek met Google
- Dichtbij huidige locatie
- Dichtbij bestemming
- Op een nieuwe locatie
Uw gewenste bestemming zoeken kan met een vrije tekstinvoer (met behulp van de MMI-knop of op het touchscreen), net zoals u thuis op de computer in Google Maps doet (met zoektermen als hotel, Italiaans restaurant, museum, etc.)

2) Met spraaksturing:
Variant a):
- Activeer spraaksturing met de knop op het stuur
- Zeg “Online bestemmingen” of “Zoek online naar...”
- Kies een van de opties:
- Dichtbij huidige locatie
- Dichtbij bestemming
- Op een nieuwe locatie
- Zeg vervolgens wat u zoekt (bijvoorbeeld hotel, Italiaans restaurant, museum, etc.)

Variant b):
- Activeer spraaksturing met de knop op het stuur
- Zeg “Online bestemming XXX” (XXX = gewenste bestemming)
- Het systeem zoekt vervolgens een point of interest dichtbij uw locatie

4) Online verkeersinformatie

Hoe is de functie ‘Online verkeersinformatie’ te activeren en te gebruiken?
Activeren:
Af fabriek is online verkeersinformatie uitgeschakeld. Daarom is een eenmalige activering in MMI nodig.

Activeren in de Audi A3:
Navigatie >> Instellingen >> Online verkeersinformatie >> aan
Navigatie >> Instellingen >> Online verkeersinformatielicentie >> Online verkeersinformatie activeren

Activeren in andere auto’s met Audi connect:
Info >> Instellingen >> Online verkeersinformatie >> aan
Info >> Instellingen >> Online verkeersinformatielicentie >> Online verkeersinformatie activeren

Gebruik
Het symbool linksonder op het beeldscherm maakt de actuele ontvangst van verkeersinformatie inzichtelijk:
TMC / TMCpro / ONLINE. Het icoontje ONLINE betekent dat online verkeersinformatie wordt ontvangen en toegepast.

Let op: het icoontje is alleen zichtbaar als de dynamische filevermijding is geactiveerd:

Navigatie >> Instellingen >> Routecriteria: dyn. filevermijding aan

Online verkeersinformatie is met kleuren op de navigatiekaart weer te geven (voor een beter overzicht bevat deze weergave minder kleuren dan de standaardkaart):
Navigatie >> Instellingen >> Kaartweergave >> Verkeer

De actuele verkeersstromen zijn in deze kaartweergave met ingekleurde weggedeeltes gevisualiseerd:

groen: geen belemmeringen
oranje: druk verkeer
rood: file of blokkade

Verkeersproblemen zoals wegwerkzaamheden, files en omleidingen zijn op alle kaarten te zien in de vorm van gearceerde weggedeeltes. De verkeersstromen zijn alleen te zien in de kaartweergaven ‘Verkeer’ en ‘Google Earth™’.

Wat betekent een gearceerd weggedeelte?
Een gearceerd weggedeelte wijst op een actuele verkeersmelding, bijvoorbeeld een file of wegwerkzaamheden. De wegkleur is voor dit routedeel dan gearceerd, bijvoorbeeld groen-zwart. Op die manier ziet u de lengte van het verkeersprobleem.

5) Twitter

Waarom kan ik in Audi connect Twitter niet selecteren of waarom is Twitter grijs weergegeven?
Voor sommige functies binnen Audi connect dient u zich in de auto met uw myAudi-account aan te melden. Dit geldt ook voor Twitter. Als u niet bent aangemeld, is Twitter niet via Audi connect toegankelijk.
Hoe kan ik met Audi connect Twitter configureren en gebruiken?
Om binnen Audi connect gebruik te maken van Twitter, is een bestaand Twitter-account nodig. Dit is vervolgens aan uw myAudi-account te koppelen. Vervolgens kiest u in de auto in MMI in het Audi connect-menu voor ‘Login’ en dan is uw auto aan myAudi gekoppeld en daarmee ook aan uw Twitter-account.
Welke Twitter-functies werken met Audi connect?
De vertrouwde Twitter-functies zijn via Audi connect toegankelijk: tweets, startpagina, volgen en volgers. Met een voorleesfunctie zijn al deze functies gemakkelijk te gebruiken.

6) Online nieuws

Wat is online nieuws?
Met ‘online nieuws’ ontvangt u nieuwsartikelen met foto’s over het actuele wereldnieuws direct in de auto. Deze zijn afkomstig van gerenommeerde nieuwsredacties. Het bijzondere aan de gepersonaliseerde variant van deze dienst is dat u zelf de nieuwsbronnen kunt bepalen door RSS-feeds in te stellen. Als u geen keuzes maakt via uw myAudi-account, ontvangt u de berichten volgens de basisinstellingen. De auto leest de nieuwsberichten desgewenst voor.
Hoe configureer ik de nieuwsbronnen?
Het instellen van de RSS-feeds en het configureren ervan gaat via uw myAudi-account. In de laatste stap van de configuratie koppelt u dit account aan uw Audi. Kies daarvoor ‘Login’ in het Audi connect-menu van MMI.

7) Tankstations

Welke informatie krijg ik te zien over tankstations?
Met deze functie ziet u welke tankstations in uw gebied of op de bestemming het goedkoopste zijn. Voor een efficiënte tankstop is het overzicht te rangschikken op prijs of afstand. Deze functie toont waar de brandstof verkrijgbaar is die uw auto nodig heeft. Ook is er een directe navigatiekeuze naar het tankstation van uw voorkeur. Inclusief voorleesfunctie voor nog meer gebruiksgemak.

8) Audi music stream

Waar is de Audi music stream-app te downloaden en op welke smartphones werkt die?
De Audi music stream-app (of de Audi MMI connect-app) is voor iOS en Android te downloaden in de bijbehorende app stores.
Informatie over compatibele smartphones is te vinden via www.audi.com/mp3.
Audi database mobiele apparaten
Hoe werkt Audi music stream?
De Audi music stream-app gebruikt de wifi-verbinding met MMI om internetradio en muziek die op de telefoon staat naar de auto te streamen. De functies zijn te bedienen via MMI. Voor deze toepassing wordt de internetverbinding van de auto gebruikt.
Hoe bedien ik Audi music stream?
In het mediamenu is de bron ‘Wifi-mediaspeler’ te selecteren. Maak met de smartphone vervolgens verbinding met de MMI wifi-hotspot. Na het openen van de Audi music stream-app is er in MMI te kiezen uit internetradio en de muziekbibliotheek.

9) Online mediastreaming

Hoe activeer ik de functie ‘online mediastreaming’?
De functie ‘online mediastreaming’ hoeft niet te worden geactiveerd.
Ondersteunt Audi connect het gebruik van Amazon Music in de Audi A6?
Nee, dit wordt in de Audi A6 niet ondersteund.
Kan ik de Audi connect plug and play ritregistratie gebruiken voor belastingaangifte?
U kunt een PDF file exporteren uit de app van de ritregistratie met alle beschikbare data zoals; wat voor type rit was het (zakelijk/privé), ingevoerde notities en natuurlijk de ritgegevens. Deze data kan gebruikt worden als een berijders logboek. Houd er rekening mee dat belastingkantoren aanvullende vereisten kunnen hebben aan een logboek. Controleer altijd bij het belastingkantoor/administratiekantoor of deze data/format geaccepteerd worden.
Ik zie mijn ritten niet weergegeven in de app/ niet alle ritten worden geregistreerd, hoe kan dat?
Indien de ritten niet juist worden geregistreerd in de app, komt dit waarschijnlijk door de locatie instellingen in de telefoon. Door de locatie-machtiging op 'altijd' te zetten voor deze app worden de ritten correct weergegeven. Klik hiervoor op 'Instellingen' van de telefoon, klik op de Audi connect plug and play app of klik eerst op 'Apps en meldingen' en dan op de Audi connect plug and play app. Klik op 'machtigingen' en klik op 'Locatie', klik op 'Altijd toestaan'. De ritten zullen nu juist weergegeven worden. Dit kost geen extra capaciteit van de batterij.

Wifi-hotspot en de dataverbinding

Wat zijn Cubic Telecom-databundels en wat is de Cubic Telecom-datadienst?
De Cubic Telecom-datadienst is een wereldwijde communicatieservice die door Cubic Telecom wordt aangeboden. Cubic Telecom biedt keuze uit kleinere en grote databundels met verschillende looptijden. Met de breedbanddataverbinding in uw Audi beschikt u vrijwel ononderbroken over internet. Hoge kosten en vervelende pushmeldingen wanneer u door Europa reist, zijn verleden tijd. Als u landsgrenzen passeert, maakt de router automatisch verbinding met de netwerkproviders in het land waar u zich bevindt. Dankzij de in de fabriek geïnstalleerde simkaart (eSIM) is de dataverbinding probleemloos te gebruiken.

Met de Cubic Telecom-datadienst hebben acht mobiele apparaten toegang tot de wifi-hotspot in uw Audi. Zo profiteren de inzittenden onderweg van toegang tot snel internet. U kunt rechtstreeks in de auto of via uw Cubic Telecom-gebruikersaccount eenvoudig vooraf een databundel aanschaffen.

De prepaid databundels bieden u de volgende voordelen:

Gunstige prijzen: zeer concurrerende datatarieven voor uw wifi-hotspot door de toepassing van eSIM. Er is nauwelijks prijsverschil met de databundels van andere providers.

Europabreed gebruiksgemak: de Cubic Telecom-databundels zijn in 33 Europese landen te gebruiken.

Betrouwbaarheid: de af fabriek geïnstalleerde simkaart voldoet aan strenge automotive normen. Zo is de kaart gedurende meer dan 300.000 kilometer overal in Europa uitgebreid getest, van Zweden tot Spanje en van Ierland tot Italië.
Cubic Telecom
In welke landen kan ik de Cubic Telecom-databundels gebruiken?
De databundels voor de wifi-hotspot in uw Audi werken in de volgende landen:

o België
o Bulgarije
o Cyprus
o Denemarken
o Duitsland
o Estland
o Finland
o Frankrijk
o Griekenland
o Hongarije
o Ierland
o Italië
o Kroatië
o Letland
o Liechtenstein
o Litouwen
o Luxemburg
o Malta
o Monaco
o Nederland
o Noord-Macedonië
o Noorwegen
o Oostenrijk
o Polen
o Portugal
o Roemenië
o Slowakije
o Spanje
o Tsjechische republiek
o Verenigd Koninkrijk
o Zweden
o Zwitserland
Hoe kan ik een databundel aanschaffen?
U kunt op twee manieren een databundel kopen.

1. Via de website van Cubic Telecom

a) Log in op uw gebruikersaccount via audi.cubictelecom.com. Als u nog geen account hebt, kunt u dat snel op die website aanmaken.

b) Selecteer op de overzichtspagina de optie ‘Winkel’ om alle beschikbare databundels te zien.

c) Als u een pakket hebt gekozen, wordt u naar het betalingsproces doorgestuurd. Voor snellere aankopen in de toekomst is het mogelijk om uw creditcardgegevens in uw account op te slaan.

2. Direct opwaarderen vanuit de auto

a) Ook voor deze methode is een account bij Cubic Telecom nodig. Als u nog geen account hebt, kunt u dat aanmaken op de website van Cubic Telecom.

b) Bij het kopen van een databundel via de Cubic-site kunt u de mogelijkheid om in de auto datategoed bij te bestellen eenmalig activeren. Dit doet u door tijdens het aankoopproces het vakje aan te vinken bij ‘Opwaarderen in de auto inschakelen’.

c) Kies daarna in MMI in uw Audi ‘Databundels’ en selecteer ‘Koop databundel’.

d) Selecteer een van de datapakketten die worden aangeboden en kies vervolgens voor ‘Kopen’.

Opmerking: als u een mobiel telefoonnummer invoert en de functie ‘Meldingen’ in uw gebruikersaccount activeert, ontvangt de hoofdgebruiker sms-meldingen over een laag tegoed alsmede aankoopbevestigingen. Handig om het dataverbruik in de auto bij te houden. De hiermee gepaard gaande kosten worden betaald met de creditcard die in de portal als favoriet is opgeslagen.
Inloggen bij Cubic Telecom
Welke databundels zijn er en wat kosten deze?
Cubic Telecom biedt drie datapakketten aan, zodat u keuze hebt uit kleinere en grote databundels en verschillende looptijden. U kunt pakketten combineren, bijvoorbeeld door er meer tegelijk aan te schaffen. Deze worden vervolgens na elkaar gebruikt.
Selecteer op de site van Cubic Telecom een land om de tarieven te zien. De prijzen zijn inclusief btw. Alle datapakketten werken in 33 Europese landen en maken het mogelijk om met maximaal acht apparaten verbinding te maken.
Cubic Telecom
Hoe maak ik een gebruikersaccount aan bij Cubic Telecom?
Het instellen van een gebruikersaccount duurt slechts enkele minuten. U hoeft alleen het registratieformulier in te vullen, uw auto toe te voegen en het factuuradres te bevestigen.

In sommige landen is gedurende het aanmeldproces aanvullende identiteitscontrole vereist.
Registreren bij Cubic Telecom
In welke Audi modellen werken de databundels van Cubic Telecom?
De Cubic Telecom-datapakketten zijn momenteel beschikbaar voor deze modellen: Q2 (vanaf bouwjaar 2016), A3 (vanaf bouwjaar 2016), A4 (vanaf bouwjaar 2016), A5 (vanaf bouwjaar 2016), Q5 (vanaf bouwjaar 2016), Q7 (vanaf bouwjaar 2016), A6 (vanaf bouwjaar 2018), A7 (vanaf bouwjaar 2018), A8 (vanaf bouwjaar 2018), Q8 (vanaf bouwjaar 2018).
Wat is opwaarderen vanuit de auto?
Met opwaarderen vanuit de auto schaft u rechtstreeks via MMI in uw Audi databundels aan. U hoeft de functie alleen maar in uw Cubic Telecom-gebruikersaccount te activeren. Dit doet u op het moment dat u een databundel koopt. Uw creditcardgegevens worden veilig opgeslagen en u kunt een maximumbedrag en sms-notificaties instellen. Vanaf dat moment zijn toekomstige databundels eenvoudig in de auto te boeken, zonder een aankoopproces met virtueel winkelmandje en dergelijke.

Opmerking: als u een mobiel telefoonnummer invoert en de functie ‘Meldingen’ in uw gebruikersaccount activeert, ontvangt de hoofdgebruiker sms-meldingen over een laag tegoed alsmede aankoopbevestigingen. Handig om het dataverbruik in de auto bij te houden. De hiermee gepaard gaande kosten worden betaald met de creditcard die in de portal als favoriet is opgeslagen.
Hoe beheer ik mijn bij Cubic Telecom opgeslagen creditcardgegevens?
Creditcardgegevens kunnen tijdens het aankoopproces veilig worden opgeslagen in uw Cubic Telecom-gebruikersaccount. Het is mogelijk om meerdere creditcards op te slaan, een standaard of favoriete kaart te selecteren en kaarten te verwijderen.

Om uw creditcards te beheren, gaat u in het gebruikersaccount naar ‘Account beheren’ en vervolgens klikt u op ‘Creditcards’.
Welke munteenheid gebruikt Cubic Telecom voor het factureren?
De Cubic Telecom-databundels worden gefactureerd in de munteenheid van het tijdens de registratie gekozen land. Voor direct opwaarderen vanuit de auto wordt de munteenheid gebruikt van het land waarin de simkaarteigenaar staat geregistreerd.
Hoe beheer ik mijn accountgegevens en dataverbruik?
Ga in MMI in uw Audi naar ‘Audi connect’ en klik op ‘Datapakketten’. Daar kunt u uw huidige datapakketten bekijken, datapakketten aanschaffen (opwaarderen vanuit de auto) en contact met klantenservice opnemen. U kunt ook met uw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen in uw gebruikersaccount en vervolgens datapakketten kopen, uw realtime verbruik checken, persoonlijke gegevens beheren alsmede een maximumbedrag en sms-meldingen instellen.
Kan ik het eerder gekozen land wijzigen?
In speciale gevallen, bijvoorbeeld bij een internationale verhuizing, is het land waaruit u databundels koopt aan te passen. Neem hiervoor contact op met de klantenservice van Cubic Telecom.
Klantenservice Cubic Telecom
Kan ik mijn Cubic Telecom-gebruikersaccount verwijderen?
Uw account is op elk gewenst moment te verwijderen door in te loggen en in het gedeelte met accountgegevens op ‘Verwijder account’ te klikken.
Wat is het voordeel van verificatie door de Audi dealer?
Met myAudiGo kan de dealer een myAudi-account aanmaken zonder dat u daarbij aanwezig hoeft te zijn. Dit account wordt meteen aan uw auto gekoppeld. Met name voor auto’s met Audi connect (IW3) heeft dit als voordeel dat de dealer u alle voorbereidingen uit handen neemt die nodig zijn om de Audi connect-features te kunnen gebruiken. U hebt geen omkijken naar het verificatie- en nominatieproces. Zodra u in uw auto instapt, werkt alles. Desondanks hebt u nog altijd de mogelijkheid om zelf een myAudi-account te openen. De route via de dealer is namelijk een keuze en geen verplichting. Mocht u de registratie aan uw dealer overlaten, dan ondertekent u eerst een toestemmingsformulier.
Wat is het verschil tussen onlineverificatie en dealerverificatie?
Bij onlineverificatie controleert u zelf de ingevulde gegevens en bevestigt u de juistheid daarvan. U kunt dan alle Noodoproep & Service-toepassingen (IW3) gebruiken. Bij dealerverificatie bevestigt de Audi dealer de juistheid van de klantgegevens op basis van een identificatiedocument. Deze vorm van verifiëren is nodig voor features zoals de Audi connect key.
Welke documenten moet ik overleggen om de dealer een myAudi-account voor mij te laten creëren?
U hebt een officieel identiteitsbewijs nodig met pasfoto, zoals een identiteitskaart of paspoort. Daarop staan de gegevens die ter controle nodig zijn. Verder dient u een formulier te ondertekenen waarin staat dat u akkoord gaat met de aanmelding bij myAudi.
Wat houdt verificatie in?
Tijdens dit myAudi-proces wordt bevestigd dat u een natuurlijk persoon bent en dat alle gegevens correct zijn. Goedkeuring is voorwaarde om Audi connect-hoofdgebruiker in een auto te worden.
Wat is een myAudi-hoofdgebruiker?
De gegevens van de hoofdgebruiker zijn door de Audi dealer op juistheid gecontroleerd. Ook ondertekent u als hoofdgebruiker een gebruikersovereenkomst.* De hoofdgebruiker kan autofuncties instellen die de veiligheid beïnvloeden en u kunt extra gebruikers toevoegen.

* Het verificatieproces voor hoofdgebruikers is niet in ieder land hetzelfde.

Ik wil mij aanmelden als hoofdgebruiker bij myAudi maar ik ben mijn 10-cijferige voertuigcode kwijt, wat nu?
Indien u geen voertuigcode bij de auto heeft gekregen of u heeft deze niet (meer) in uw bezit of het lukt niet om aan te melden met de voertuigcode, neemt u contact op met Audi dealer. Wanneer deze functie bij uw Audi hoort, kan uw Audi dealer de aanmelding voor u uitvoeren in het systeem dat de dealer hiervoor beschikbaar heeft. Hierna kunt u de aanmelding uitvoeren in uw auto met uw e-mailadres en wachtwoord van uw myAudi account.

Mijn Audi dealer heeft mij aangemeld als hoofdgebruiker. Hoe voltooi ik de aanmelding in de auto?
Nadat de aanmelding door uw Audi dealer is uitgevoerd, moet de aanmelding in het MMI (infotainmentsysteem in de auto) binnen 72 uur gedaan worden. Hiervoor zijn twee methodes:

1. Aanmelding in auto met draai en drukknop:
- Ga in het menu naar connect.
- Klik op de rechterknop, druk het plusje in en kies voor aanmelden.
- Voer gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord in.

2. Aanmelding in auto met touchscreen:
- Ga in het hoofdmenu naar 'Gebruiker'.
- Klik op: 'nieuw profiel aanmaken'
- Klik op 'nu aanmelden'.
- Voer gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord in.
Ik wil mij aanmelden als hoofdgebruiker bij myAudi maar ik ben mijn 10-cijferige voertuigcode kwijt, wat nu?
Indien u geen voertuigcode bij de auto heeft gekregen of u heeft deze niet (meer) in uw bezit of het lukt niet om aan te melden met de voertuigcode, neemt u contact op met Audi dealer. Wanneer deze functie bij uw Audi hoort, kan uw Audi dealer de aanmelding voor u uitvoeren in het systeem dat de dealer hiervoor beschikbaar heeft. Hierna kunt u de aanmelding uitvoeren in uw auto met uw e-mailadres en wachtwoord van uw myAudi account.
Mijn Audi dealer heeft mij aangemeld als hoofdgebruiker. Hoe voltooi ik de aanmelding in de auto?
Nadat de aanmelding door uw Audi dealer is uitgevoerd, moet de aanmelding in het MMI (infotainmentsysteem in de auto) binnen 72 uur gedaan worden. Hiervoor zijn twee methodes:

1. Aanmelding in auto met draai en drukknop:
- Ga in het menu naar connect.
- Klik op de rechterknop, druk het plusje in en kies voor aanmelden.
- Voer gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord in.

2. Aanmelding in auto met touchscreen:
- Ga in het hoofdmenu naar 'Gebruiker'.
- Klik op: 'nieuw profiel aanmaken'
- Klik op 'nu aanmelden'.
- Voer gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord in.
Wat is een myAudi-gebruiker?
Een gebruiker heeft toegang tot de Audi connect-toepassingen uit het Noodoproep & Service-pakket. Een gebruiker wordt toegewezen door de hoofdgebruiker.
Waarom heb ik geen myAudi-activeringsmail ontvangen?
Het kan zijn dat de e-mail in uw spambox terecht is gekomen. Een andere mogelijkheid is dat er een fout is gemaakt tijdens het invullen van het e-mailadres. In dat geval zit er niets anders op dan opnieuw het myAudi-aanmeldproces te doorlopen.
Wat zijn de vereisten om de Audi connect-functies te gebruiken?
De vereisten verschillen tussen infotainmentfuncties en de toepassingen die tot het Noodoproep & Service-pakket behoren.

Infotainment:
- U hebt een myAudi-account nodig.
- De infotainment-diensten worden geactiveerd door de myAudi-pincode in te auto in te voeren.

Noodoproep & Service:
- U beschikt over een geverifieerd myAudi-account.
- De infotainment-diensten worden geactiveerd door de myAudi-pincode in te auto in te voeren.
- U bent in de auto aangemeld als hoofdgebruiker.
Hoe word ik de hoofdgebruiker van een auto?
U hebt een myAudi-account. Dit maakt u zelf aan via de myAudi-website of de dealer doet dit voor u via het myAudiGo-systeem. In MMI in de auto meldt u zich aan als hoofdgebruiker.
Hoe leg ik in myAudi een voorkeur voor een dealer vast?
Ga in myAudi naar ‘Mijn Audi dealers’. Daar zijn drie categorieën favorieten te selecteren:

- Favoriete dealer: u kunt één Audi dealer kiezen als uw algehele favoriet. Deze instelling geldt overal in uw myAudi-account. Vanzelfsprekend is uw keuze op elk gewenst moment te wijzigen.
- Favoriete verkoopdealer: deze favoriet geldt voor de auto. Deze auto moet aan uw myAudi-account gekoppeld zijn.
- Favoriete servicedealer: ook deze favoriet geldt voor de auto. De auto moet aan uw myAudi-account gekoppeld zijn.
Stel dat mijn auto offline is, heeft dat dan impact op de beschikbaarheid van FoD?
Als een voertuig langer dan 60 dagen offline is, wordt de FoD automatisch gedeactiveerd vanwege veiligheidseisen. De FoD wordt gereactiveerd zodra het voertuig weer verbinding heeft met internet. De looptijd van de FoD wordt hier niet door beïnvloed.

Functions on Demand

Voor welke modellen zijn FoD beschikbaar?
Functions on Demand (FoD) zijn beschikbaar op de nieuwste modellen vanaf modeljaar 2020, Om er zeker van te zijn of Functions on Demand op uw auto beschikbaar is, kunt u in uw myAudi account nagaan. Onder Functions on Demand ziet u de beschikbare diensten vermeld staan.
Wat zijn de prijzen van Functon on Demand (FoD) en Audi connect?
De prijzen kunt u terug zien in uw myAudi account, bij de beschikbare diensten staan de mogelijkheden met betrekking tot de looptijden en de prijzen die daarbij horen.
Ik zie geen FoD op mijn e-tron klopt dit?
Functions on Demand is mogelijk op een Audi e-tron vanaf modeljaar 2020, de beschikbare Functions on Demand ziet u in uw myAudi account via my.audi.com. Indien uw e-tron is gebouwd voor kalenderweek 28, 2019, beschikt uw e-tron niet over Functions on Demand. Er is nu een software-update beschikbaar voor de e-tron die voor kalenderweek 28,2019 gebouwd is, waarmee de Functions on Demand beschikbaar komen. Indien u gebruik wenst te maken van Functions on Demand, adviseren wij u om een afspraak te maken met uw Audi dealer. Uw Audi dealer kan de software-update voor u uitvoeren.
Heeft FoD impact op de verzekerde waarde van mijn auto?
FoD heeft geen invloed op de verzekerde waarde van uw auto, de uitgangsprijs voor de waardebepaling is de Netto Catalogus Waarde van de auto. Net als accessoires worden FoD niet meegenomen bij het bepalen van de waarde voor bijvoorbeeld de verzekering.
Ik heb een FoD op mijn huidige auto en krijg een nieuwe auto. Kan ik de FoD meenemen/overzetten?
De FoD is gekoppeld aan de auto, dit is niet over te zetten naar een andere auto. Afhankelijk van de gekozen looptijd kan de volgende berijder er dan wellicht nog plezier aan hebben. Wel altijd handig om dat aan te geven als u uw auto verkoopt aan een Audi dealer.
Kan een aangeschafte functie aan mijn bedrijf worden gefactureerd?
In myAudi kunnen meerdere factuuradressen worden ingegeven. Dit kunt u tijdens het aankoop proces invoeren. Het is niet mogelijk om achteraf een ander adres op de factuur te laten vermelden.
Kan ik ook functies on demand aanschaffen als ik een tweedehands auto koop?
Ja dat is mogelijk. Reeds geactiveerde functies van de vorige eigenaar blijven actief tot de looptijd ervan verstreken is. Als u zich na de aankoop van een tweedehands auto registreert als gebruiker, kunt u nieuwe functies aanschaffen.
Hebben functions on demand invloed op de BPM?
Nee, de auto wordt verkocht voor de basisprijs (bruto catalogusprijs). FOD-licenties worden verkocht door de importeur tegen marktspecifieke prijzen (incl. marktspecifieke belasting).
Wat is een Audi Thema?
Het is mogelijk een eigen gekozen achtergrond in het MMI (infotainmentsysteem) aan te schaffen. Dit kan in de myAudi app via Functions on Demand; dit betreft Audi Thema (Themes). Na aanschaf zal de gekozen achtergrond worden weergegeven in het MMI. Een Audi Thema is alleen mogelijk indien uw auto beschikt over een navigatiesysteem.
Kan ik een FoD ook uitproberen?
U kunt FoD uitproberen; binnen de eerste zes maanden nadat de key user geregistreerd is, kunnen alle FoD producten éénmalig als proef geprobeerd worden tegen een gereduceerd tarief. De looptijd van deze proef is één maand per FoD. Daarna mag de hoofdgebruiker twee keer per jaar een proefmaand doen, zodat bijvoorbeeld ook de gebruikte wagen koper de kans krijgt om FoD uit te proberen.
Ik heb een FoD gekocht maar het werkt niet. Wat moet ik nu doen?
Vervelend dat de bestelde FoD (Function on Demand) niet werkt. Als het bestelproces goed doorlopen is en u heeft een bevestiging via mail ontvangen, controleer dan het volgende: - Heeft de auto een werkende internet verbinding? Als er geen dekking is (bijvoorbeeld in de kelder van een parkeergarage) dan kan de auto de FoD ook niet binnenhalen. - Het kan zijn dat de auto meerdere keren herstart moet worden om de FoD te activeren; herstart daarom een aantal keer uw auto. - Is de Privacy modus uitgeschakeld? Deze modus moet uitgeschakeld zijn in de auto om een FoD te activeren. Indien het alsnog niet werkt, neem dan contact met uw dealer of onze helpdesk op.
Ik wil de FoD annuleren, kan dat?
Functions on Demand vallen onder de wetgeving van koop op afstand. Dat betekent dat de consument het recht heeft om de aankoop binnen 14 dagen te annuleren. In de bevestigingsmail die u heeft gekregen toen u de FoD boekte, is een link opgenomen naar een online annuleringsformulier in de myAudi omgeving. U kunt op deze link klikken, de al ingevulde gegevens bevestigen en het formulier indienen. U ontvangt een bevestiging van de annulering per mail. De FoD wordt gedeactiveerd en u krijgt het volledig betaalde bedrag teruggestort op het betaalmiddel dat ook gebruikt is bij aanschaf.

Foutmeldingen

De Audi app werkt niet goed of geeft een foutmelding. Wat kan ik doen?
Indien de Audi app niet goed functioneert of een foutmelding geeft, ververs de app dan eenmaal. Dit kan door in het hoofdscherm rechts bovenin op verversen te drukken. Indien hierna het probleem blijft, verwijder dan de app en download de app opnieuw. Door het volledig verwijderen en opnieuw downloaden wordt het probleem meestal opgelost.
Tevens is het advies om er voor te zorgen dat uw telefoon de laatste softwareversie heeft van het besturingssysteem. Indien de telefoon op een ouder softwareversie staat, dan kan het zijn dat de app niet goed kan functioneren.

Indien het probleem zich blijft voordoen na bovenstaande stappen, neem dan contact op met uw dealer.
Ik probeer Audi connect aan te melden in het MMI in mijn auto, maar krijg de foutmelding: er is een fout opgetreden, of an error has occured
De foutmelding "Er is een fout opgetreden" wordt weergegeven als de gebruikersnaam verkeerd ingevuld wordt. De gebruikersnaam is het e-mailadres die u heeft ingevuld bij het aanmaken van uw myAudi account.
Het e-mailadres moet exact zo ingevuld worden, zoals het in uw myAudi account staat; dus bijvoorbeeld geen kapitalen gebruiken.
Als aan bovenstaande voldaan wordt en er komt alsnog een foutmelding, dan adviseeren wij u het volgende stappenplan te doorlopen:
• Menu voor het aanmaken van de hoofdgebruiker openen totdat de melding verschijnt dat de gebruikerslijst handmatig is op te vragen.
• Contact uitschakelen.
• Bestuurdersportier openen.
• Minimaal 30 seconden wachten.
• Contact weer inschakelen.

Hiermee heeft u een soort mini reset gedaan voor de connectie van uw auto en de Audi connect systemen. Zo moet het probleem verholpen zijn.
De koppeling met de DataPlug werkt niet, wat kan ik daar aan doen?
Wanneer er geen koppeling met de DataPlug is, raad ik aan onderstaande te checken: - Zorg ervoor dat uw smartphone is voorzien van de meest recente software versie van het besturingssysteem. - Zorg ervoor dat de meeste recente versie van de Audi connect plug and play app is geïnstalleerd op de smartphone. - Controleer of GPS en Bluetooth zijn geactiveerd. - Kijk of er een goede internetverbinding is. - Heeft u instemming gegeven aan GPS-toegang van de app in de instellingen? - Controleer of er antivirus software is geïnstalleerd op de smartphone; dit kan een goede verbinding tussen de DataPlug en de smartphone verhinderen.
De Audi connect registratiecode geeft een foutmelding, wat nu?
De Audi connect registratiecode (wagencode) om in te voeren in het MMI systeem in uw Audi, staat op het doorzichtige label aan de sleutel van uw Audi onder een kraslaag. Het is een 10-cijferige code. U heeft 9 pogingen om deze code in te voeren. Indien u het maximaal aantal pogingen heeft overschreden, verschijnt de melding: "geen verbinding, service niet beschikbaar, probeer het later opnieuw". In dat geval kan uw Audi dealer de aanmelding voor Audi connect voor u uitvoeren.