“Dataprotectie draagt bij aan innovatie” > Toekomst > Audi Nederland
Audi Nederland Toekomst
“Dataprotectie draagt bij aan innovatie”

“Dataprotectie draagt bij aan innovatie”

Peter Gladbach is Data Protection Officer bij AUDI AG. In dit interview vertelt hij over data als aanjager van moderne mobiliteit, gebrek aan jurisprudentie en dynamische ontwikkelingen.

Tekst: Patrick Morda - Vertaling: Patrick Morda - Foto's: Dirk Bruniecki Leestijd: 3 minuten

Peter Gladbach is Data Protection Officer bij AUDI AG.

Als jou wordt gevraagd om cookies te accepteren, wat doe je dan? Weiger je dat of maak je zelf een selectie?
Ik weiger ze altijd. Daar ben ik vaak langer mee bezig dan met het binnenkomen van de website en dat vind ik jammer. Het toont de spanning aan tussen wettelijke vereisten en de dagelijkse realiteit.

Informatie over dataverwerking staat vaak ergens verstopt. Wat vind je daarvan?
Het zou mooi zijn als we vanuit een positieve houding met deze informatie omgaan, in plaats van deze als noodzakelijk kwaad te zien. Dat is het namelijk niet. Data is waardevol en cruciaal in het vormgeven en ervaren van de digitale samenleving. Bij Audi proberen we zo open en duidelijk als mogelijk om te gaan met dataprotectie en privacybescherming.

Wat is het verschil tussen dataprotectie en privacybescherming?
Dataprotectie gaat over het veilig bewaren van data, zodat deze niet kwijtraakt, gestolen wordt of gemanipuleerd wordt. Privacybescherming draait om de belofte dat persoonlijke informatie waar een bedrijf om vraagt, alleen voor het specifieke doel wordt gebruikt waarvoor de gebruiker die gegevens verstrekt. Privacybescherming gaat over de veiligheid van persoonlijke gegevens en de zeggenschap daarover. Op zich is dat niets nieuws, ook niet in dit tijdperk van digitale verbanden. Dataprotectie was bij Audi altijd al belangrijk. Het wordt alleen steeds complexer.

Data is waardevol en cruciaal voor de digitale samenleving

Peter Gladbach

Portretfoto van Peter Gladbach.
De kompasapp op een smartphone.

Er zijn mensen die categorisch tegen gegevensverwerking zijn, maar tegelijkertijd posten ze hun foto’s op de socials. Valt dat met elkaar te rijmen?
Klanten stellen vrijwillig hun data beschikbaar als ze daar onmiddellijk voordeel van ervaren. Als jij een foto online zet, ontvang je vaak heel snel feedback. Als je akkoord gaat met gegevensverwerking voor allerlei doeleinden, is die feedback veel onduidelijker. Zoals ik al eerder zei: het draait allemaal om transparantie. Het is echter duidelijk dat wij als samenleving slecht zijn voorbereid op wat digitalisatie met zich meebrengt. Wat dit betreft zijn er trouwens ook culturele verschillen. Wat we zien is dat bedrijven steeds vaker gewaarschuwd worden of boetes krijgen opgelegd voor datalekken. Dataprotectie is niet meer slechts een Duitse of Europese aangelegenheid.

Hoe reageren de gebruikers? Is er een verandering zichtbaar?
AUDI AG vindt dataprotectie heel belangrijk. We kijken zorgvuldig naar elk gebruik van persoonlijke gegevens. Natuurlijk ontvangen we informatieverzoeken van gebruikers, dat is volstrekt normaal. Deze verzoeken worden ook steeds complexer, omdat onze klanten steeds beter geïnformeerd zijn. Dat zorgt voor een beter begrip. We zien dit als een kans.

Een kans voor wat?
Om de dialoog aan te gaan, misverstanden uit de weg te ruimen en voorbehouden weg te nemen. Het werkt net zoals bij klassieke producten: tevreden klanten komen terug. Hoe groter het vertrouwen in een deugdelijke gegevensverwerking door ons, hoe sterker onze positie ten opzichte van de concurrentie. In de toekomst draait het om vertrouwen. Data is de aanjager van moderne mobiliteit.

Peter Gladbach loopt lachend met zijn handen in zijn zakken achter een tafel langs.

Het is belangrijk om het vertrouwen in het merk Audi te blijven bevestigen

Peter Gladbach

Peter Gladbach zet zijn bril recht.
Peter Gladbach kijkt uit het raam.

Audi levert steeds meer digitale diensten en toepassingen. Op welk moment komt dataprotectie in beeld?
Wettelijk gezien moet een functionaris gegevensbescherming de ideeën van een bedrijf mogelijk maken en de uitwerking ervan niet verhinderen. In wetten over gegevensbescherming staat ook nergens dat er geen verdienmodel mag zijn op basis van gegevensverwerking. Met andere woorden, ondernemen en innoveren kunnen dankzij, en niet ondanks, dataprotectie. Wij strijken in een vroeg stadium de plooien glad, zodat het product marktrijp is in overeenstemming met onze privacyregels en klanten er een goed gevoel bij krijgen.

Moet je wel eens op de rem trappen of leiden nieuwe digitale producten juist tot aanpassingen in wetgeving?
Wetten en jurisprudentie lopen soms achter sociale en technologische ontwikkelingen aan. Het is echter gebruikelijk dat wetten ruimte voor interpretatie bieden. Daarom is het goed denkbaar dat innovatie vanuit het bedrijfsleven ertoe leidt dat ‘oude’ normen aan de ‘nieuwe’ realiteit aangepast worden. We staan voortdurend in contact met de relevante autoriteiten, zodat rekening wordt gehouden met de ideeën van onze collega’s van de diverse specialistische afdelingen.

Digitale services worden steeds belangrijker. Wordt een goede omgang met data in de toekomst een belangrijker aankoopargument dan het autodesign?
Het design en de uitstraling blijven altijd belangrijk. Het is echter waar dat in de uiterst competitieve autowereld een naadloze digitale ervaring voor onze klanten steeds vaker het verschil uitmaakt. Daarom is het belangrijk om voort te borduren op het jarenlange vertrouwen dat onze klanten in het merk Audi stellen. We moeten dat vertrouwen steeds opnieuw bevestigen. Dat doen we met interessante digitale producten en een effectieve, transparante bescherming en verwerking van persoonlijke gegevens.