Een holistische aanpak > Duurzaamheid > Audi Nederland
Audi Nederland Duurzaamheid
Een holistische aanpak

Een holistische aanpak

Premium mobiliteit gaat hand in hand met duurzaamheid, is het commitment van Audi. Experts Johanna Klewitz en Malte Vömel nemen toeleveringsketens en producten onder de loep en zorgen ervoor dat de transformatie naar een duurzamer premium merk momentum behoudt.

Tekst: Benjamin Seibring - Vertaling: Stefan Wilms - Foto's: Robert Fischer Leestijd: 7 minuten

Malte Vömel en Johanna Klewitz bij de zithoek van de Audi charging hub Neurenberg.

De Audi Q4 e-tron rijdt het terrein op van een futuristisch, kubusvormig pand van twee verdiepingen: de Audi charging hub Neurenberg (Nürnberg in het Duits). Eromheen liggen allemaal parkeervakken. Zes snelladers zijn naadloos weggewerkt in de zwart metallic façade van het gebouw.

De Audi Q4 e-tron stopt bij snellader 01. Johanna Klewitz, Head of Supply Chain Sustainability bij AUDI AG, stapt uit en steekt de stekker in de auto. Haar collega Malte Vömel, Project Consultant for Decarbonisation Strategy, is er al. Het is geen toeval dat zij elkaar in de Audi charging hub ontmoeten, want ze sturen met hun afdelingen de transformatie van Audi aan richting een duurzamere mobiliteitsaanbieder. De Audi charging hub is als pilotproject begonnen en inmiddels staan er meer in Duitsland en de rest van Europa op de planning. Klanten kunnen vooraf een HPC-laadpunt (High Power Charging) reserveren. Opladen gebeurt met groene stroom en de wachttijd is door te brengen in de 150 vierkante meter grote premium lounge erboven.

De trap naar de lounge van de Audi charging hub Neurenberg.
Portretfoto van Malte Vömel.

Bindend voor alle partners

“Duurzaamheid is belangrijk in het procurement. Daarom heeft onze afdeling van AUDI AG stevige duurzaamheidsdoelstellingen opgesteld voor de strategie en activiteiten. De opdracht voor mijn team is om positieve resultaten te presenteren voor mens en milieu,” aldus Johanna Klewitz. Zij kwam in 2016 bij Audi Procurement en werkt nu met een team van experts aan de ontwikkeling en implementatie van programma’s, maatregelen en initiatieven voor duurzamere toeleveringsketens. AUDI AG werkt samen met meer dan 14.000 partnerbedrijven, klein en groot, in meer dan zestig landen.

Hun werk stoelt op drie pijlers. De hoofdfocus ligt op mensen. Audi hanteert voor toeleveranciers heldere eisen voor werkomstandigheden. Innovatie is de tweede pijler. Technologische vooruitgang zoals AI helpt bij het beter monitoren van activiteiten en maatregelen in de toeleveringsketens. De derde pijler omvat het milieu. “Al in 2018 kwam Audi met een CO2-programma voor toeleveranciers om gesloten kringlopen, hergebruik en een hoger aandeel groene energie te stimuleren. Mijn team en ik hebben ook een verplichte duurzaamheidsscore ingesteld. Hierin zijn veiligheid op de werkvloer en milieubescherming meegenomen. Een positieve duurzaamheidsbeoordeling is een voorwaarde voor bedrijven om opdrachten van Audi te krijgen,” aldus Klewitz.

Precies op dat terrein verricht haar team veel werk. “We communiceren helder over eisen en verwachtingen. Daarnaast richten we ons op empowerment van de leveranciers. Dat doen we aan de hand van formats voor samenwerking en met trainingen die als pakket op onze S-Rating-webpagina’s zijn te bekijken.”

Johanna Klewitz stapt uit de Audi Q4 e-tron bij de Audi charging hub Neurenberg.
Een Audi Q4 e-tron laadt bij de Audi charging hub Neurenberg.

Alle pijlen op duurzaamheid

“De Audi charging hub is voor klanten een levend bewijs dat onze strategie werkt. Zij arriveren hier in een van onze hoogstaande en efficiënte elektrische modellen en genieten van de laadvoorzieningen op basis van herwinbare energie,” legt Malte Vömel uit. Hij focust zich sinds 2019 bij AUDI AG op duurzaamheid in de productstrategie.

Audi neemt elke fase van de gebruikscyclus van een product onder de loep en registreert de bijbehorende CO2-uitstoot in een concernbrede index. Audi gebruikt deze decarbonisatie-index als CO2-boekhouding en -managementtool voor de gehele automotive waardeketen. Vömel beschrijft het onderliggende Life Cycle Assessment (LCA) als volgt: “In de toeleveringsketen wordt de CO2-emissie bepaald aan de hand van Life Cycle Assessments van de Audi-modellen. Op de productielocaties brengen we de CO2-uitstoot in kaart op basis van het energiegebruik. De CO2-uitstoot tijdens het rijden wordt berekend aan de hand van het brandstofverbruik gedurende de volledige gebruiksduur. Bij elektrische auto’s wordt naar het stroomverbruik gekeken. Uiteindelijk weten we de gehele LCA van een auto, van bouw tot sloop.”

Het is mijn taak om onze CO2-doelstellingen over de gebruiksduur en vanaf het eerste productidee te implementeren

Malte Vömel

Johanna Klewitz en Malte Vömel in gesprek buiten de Audi charging hub Neurenberg.
Groot besparingspotentieel

Met name in procurement heeft Audi de lat hoog gelegd om zijn duurzaamheidsprestatie en decarbonisatie-effect te verbeteren. Klewitz weet waar het grootste besparingspotentieel ligt: “De toeleveringsketen gaat gebukt onder de CO2-uitstoot die inherent is aan de energie- en materiaalintensieve accuproductie. Met oog op de decarbonisatie-index is het onze prioriteit om daar emissies effectief te beperken. We focussen ons onder meer op het vervangen van primaire materialen door secundaire materialen. Vergeleken met primair aluminium scheelt bijvoorbeeld de toepassing van secundair aluminium tot wel 95 procent aan energie. Dat is echter slechts één optie. We kijken ook naar materiaalrecycling en minder grondstoffengebruik in de productie.”

In een elektrische auto rijden is goed voor de andere helft van de CO2-uitstoot en daarom is dit deel van de gebruikscyclus net zo relevant als de toeleveringsketen. Malte Vömel toont aan dat het concern en Audi oog hebben voor het belang van energieprocurement, -opslag en -levering: “De Ionity-snelladers leveren al groene stroom. Ook voor thuis sturen wij aan op groene energieleveranciers. Niet elke laadsessie is met groene stroom mogelijk, maar we werken er hard aan om dit te verbeteren. Audi wil samen met diverse partners uit de energiesector voor 2025 nieuwe wind- en zonneparken in Europa bouwen. Die leveren dan samen naar verwachting meer dan 5 terrawatt aan duurzame stroom.”

Malte Vömel en Johanna Klewitz in gesprek buiten de Audi charging hub Neurenberg.
De trap van de Audi charging hub Neurenberg.

Belangrijke instrumenten zijn gesloten kringlopen en heldere eisen om de duurzaamheidsscore van onze partners te verbeteren

Johanna Klewitz

De Audi charging hub bewijst dat alle inspanningen lonen. Auto’s die er laden, ontvangen hun stroom uit power cubes. Daarin zitten secondlife-accu’s waarin de stroom tijdelijk is op te slaan. “Voormalige testauto’s van Audi worden niet zomaar gesloopt, maar nauwkeurig gedemonteerd. Hun accu’s zijn ideaal voor het secondlife-programma,” legt Vömel uit. Elektrische auto’s zijn pas net aan het doorbreken bij het grote publiek en daarom zijn de meeste exemplaren nog maar net aan hun gebruiksfase begonnen. In de nabije toekomst is dan ook geen groot aanbod aan gebruikte accu’s te verwachten. Vömel denkt dat dit in het volgende decennium verandert. “Dan komen er veel auto’s beschikbaar voor demontage. De onderdelen daarvan zijn uitstekend te recyclen. Tegen die tijd moeten we klaar zijn voor verder gebruik en recycling van de accu’s.”

Is voor klanten ook een rol weggelegd in de duurzaamheidsagenda? Johanna Klewitz wijst op de andere mensen in en rond de Audi charging hub: “Voor iedereen is onze duurzaamheidsstrategie een ervaring. Hier leert men welke stroom er eigenlijk in hun auto vloeit en van welke materialen hun auto’s zijn gemaakt.”

Johanna Klewitz en Malte Vömel op het balkon van de Audi charging hub.