Uitzonderingen 4 jaar reparatie garantie

Op onze reparatiegarantie gelden een aantal uitzonderingen. Zo is deze bijvoorbeeld niet van toepassing voor normale slijtage aan remblokken, banden en ruitenwisserbladen.

Normale slijtage

Slijtage aan rem- en koppelingsvoering, remblokken en -schijven, banden, ruitenwisserbladen, gloei- en halogeenlampen enzovoort valt niet onder garantie. Ook vroegtijdige slijtage van motor of delen daarvan als gevolg van onderhoud dat niet volgens fabrieksvoorschrift is uitgevoerd, wordt niet onder garantie vergoed. Hetzelfde geldt bij voortijdige onderdelenslijtage die terug te voeren is op omstandigheden als hiervoor genoemd, alsmede abnormale rij- en bedieningsstijl.

Geldende vervangingstermijnen

Met name bij onderhoudswerkzaamheden gelden altijd vervangingsintervallen of herhalingsintervallen, afhankelijk van model en type.
Bilvoorbeeld: Stel voor de bougies van model X geldt een vervangingsinterval van 90.000 km of 2 jaar. Mocht na vervanging van deze bougies onverhoopt en een productfout en/of montagefout optreden, dan geldt voor beide een volledige garantie. Deze is echter gemaximeerd op - in dit geval - 90.000 km of 2 jaar, welke het eerst bereikt wordt.

Invloeden van buitenaf

Schade door invloeden van buitenaf valt niet onder de garantie. Hiervan is sprake bij beschadigingen die ontstaan zijn door bijvoorbeeld klimatologische, chemische, thermische, mechanische of andere inwerking van buitenaf, zoals:

- Steenslag met daaruit voortvloeiende roestverschijnselen, glasbreuk, enz.
- Industrievervuiling
- Lak en carrosserieschades door zout, zand, storm, bloesem, boomhars, (vogel) uitwerpselen, enz.
- Glasbreuk bij gehard glas (zij- en achterruit)

Garantie op garantie

Op eerdere werkzaamheden die onder garantie zijn uitgevoerd, geldt de normale garantietermijn op het oorspronkelijke voertuig. Of simpel gesteld: 4 jaar reparatiegarantie geldt alleen voor werkzaamheden die door de klant betaald zijn.

Services

Vanzelfsprekend geldt er geen garantie op uitgevoerde services zoals bijvoorbeeld de APK- of Seizoenscheck. Maw een uitgevoerde check op een onderdeel of systeem, geeft geen enkel recht op garantie op het betreffende systeem.

Uitvoerende dealer

Audi 4 jaar reparatiegarantie wordt alleen verleend door de dealer die de betreffende werkzaamheid heeft uitgevoerd.

Geldigheid

4 jaar reparatiegarantie is van toepassing op reparaties uitgevoerd na 1 september 2021.