Het assistentiepakket Tour omvat geavanceerde rijhulpsystemen die met name prettig zijn op langere trajecten.

Geavanceerde rijhulpsystemen die met name op doorgaande wegen aan het rijcomfort, de veiligheid en efficiëntie kunnen bijdragen. Bovendien ondersteunt de techniek u tijdens filerijden, bij het passeren van wegwerkzaamheden, als u een andere weg inslaat of moet uitwijken.


Assistentiepakket Tour omvat de volgende geavanceerde rijhulpsystemen:

 • Adaptive cruise assist
 • Adaptive cruise control
 • Active lane assist
 • Efficiency assist
 • Afslaanassistent
 • Uitwijkassistent
 • Verkeersbordherkenning d.m.v. een camera
 • Emergency assist
 • Audi pre sense front

Adaptive cruise assist is een combinatie van adaptive cruise control en active lane assist. Adaptive cruise assist ondersteunt u bij versnellen, remmen, de snelheid aanhouden, voldoende afstand bewaren en op de rijstrook blijven. Dat komt met name tijdens langere ritten het rijcomfort ten goede.
Dit systeem herkent binnen de technische grenzen rijstrookmarkeringen, bebouwing direct langs de weg, voertuigen op aangrenzende rijstroken en diverse vooruitrijdende voertuigen. Uit deze informatie leidt het systeem een virtuele rijrichting af. Ook helpt dit systeem met ondersteunende stuuringrepen om de auto consequent in het midden van de rijstrook te houden. Tegelijkertijd wordt de ingestelde snelheid aangehouden en bewaart de techniek voldoende afstand tot voorliggers. Dankzij de vele parameters rijdt adaptive cruise assist comfortabel en op een vertrouwde manier van 0 tot 250 km/h, ook in files. Met de radarsensor aan de voorzijde, de camera aan de voorzijde en ultrasone sensoren houdt adaptive cruise assist de directe omgeving van de auto constant in de gaten. Stuursensoren detecteren of uw handen het stuur vasthouden.

Adaptive cruise control ondersteunt u door binnen de technische mogelijkheden de ingestelde snelheid vast te houden, rekening houdend met voldoende afstand tot de voorligger. Als een voorligger wordt gedetecteerd, kan het systeem de auto binnen de technische mogelijkheden afremmen of laten versnellen. Ook in langzaam rijdend en stilstaand verkeer en in files remt de techniek de auto af tot stilstand en kan daarna, afhankelijk van hoe lang het stilstaan heeft geduurd, de auto automatisch weer laten wegrijden. Dankzij de vele parameters waarop de werking van adaptive cruise control is gebaseerd, kan deze tussen 0 en 250 km/h op een prettige manier ondersteunen. Met de radarsensor aan de voorzijde, de camera aan de voorzijde en ultrasone sensoren houdt de adaptive cruise control de directe omgeving van de auto constant in de gaten.

Efficiency assist ondersteunt met anticiperend en brandstofbesparend rijden. Dankzij een koppeling met MMI navigatie plus met MMI touch response wordt de snelheid zelfs zonder voorligger adaptief geregeld. Dit gebeurt op basis van navigatiedata over bochten, bebouwde kommen en snelheidslimieten, aangevuld met de informatie van de verkeersbordherkenning. Met het oog op zuinig rijden zorgt efficiency assist er samen met adaptive cruise control ook voor dat de auto zo lang mogelijk kan uitrollen.

De afslaanassistent kan tot 10 km/h tijdens linksaf slaan met een remingreep voorkomen dat de auto met een tegenligger botst. Dit systeem is alert als u de richtingaanwijzer aanzet. De radarsensoren en camera aan de voorzijde letten dan op de rijstrook in tegenovergestelde richting. Door de remingreep blijft de auto op de eigen rijstrook. Bij een ingreep verschijnt er een melding op het instrumentenpaneel.

De uitwijkassistent helpt u in noodgevallen om een hindernis te ontwijken. Met behulp van de radarsensoren en camera aan de voorzijde kijkt de auto mee. Als de bestuurder na een alarmmelding uitwijkt, ondersteunt de auto dit met remingrepen en sterkere stuurbekrachtiging tijdens tegensturen. De uitwijkassistent kan omgaan met snelheden van ca. 30 tot 150 km/h. Voorwaarde voor ingrijpen door dit systeem is dat u de gehele tijd actief het stuur beweegt.

De verkeersbordherkenning d.m.v. een camera ondersteunt door binnen de technische mogelijkheden herkende verkeersborden, bijvoorbeeld met snelheidslimieten, in het instrumentarium te tonen. Dit systeem gebruikt een camera om inhaalverboden en snelheidslimieten te herkennen en weer te geven. Het systeem herkent ook aanduidingen voor snelwegen, autowegen, de bebouwde kom en autovrije zones en toont de bijbehorende snelheidslimieten. Het systeem houdt rekening met bijzondere omstandigheden zoals regen, snelheidsbeperkingen die alleen op bepaalde momenten van de dag gelden en het rijden met een aanhanger of caravan. Als de camera een verkeersbord niet kan zien, wordt de betreffende informatie uit de MMI-navigatiekaarten gehaald. De verkeersborden worden automatisch getoond op het scherm van de Audi virtual cockpit. De weergaveopties zijn met de stuurknoppen in te stellen. De verkeersbordherkenning is alleen bestemd om u te informeren, dat wil zeggen de auto grijpt niet in en waarschuwt in principe niet bij het overschrijden van de getoonde snelheidslimiet. Wilt u dit laatste wel, dan is dat in MMI in te stellen.

Emergency assist herkent een inactieve bestuurder. In zo’n situatie waarschuwt het systeem de bestuurder optisch, akoestisch en haptisch. Blijft een reactie uit, dan neemt de techniek de controle over door de auto op de eigen rijstrook tot stilstand te brengen. Audi pre sense neemt beschermende maatregelen en de auto wordt voorbereid op een redding van de inzittenden. Ook wordt automatisch een noodoproep verstuurd.

Audi pre sense front gebruikt informatie van de camera aan de voorzijde om botsgevaar te detecteren. Afhankelijk van de omstandigheden en snelheid reageert het systeem met een waarschuwing of remactie. Tot 85 km/h herkent de techniek voetgangers en tot 250 km/h voertuigen. Bij een dreigende frontale aanrijding waarschuwt de auto stapsgewijs met optische, akoestische en haptische signalen. Indien nodig voert de auto de remdruk op of begint met een noodstop. Daardoor gaat de snelheid omlaag en is een botsing wellicht te voorkomen.

Tegelijkertijd worden de inzittenden beschermd door het automatisch inschakelen van de alarmknipperlichten, het aanspannen van de veiligheidsgordels, het in een optimale positie zetten van de stoelen alsmede het sluiten van geopende ramen en het eventueel aanwezige panoramadak.Goed om te weten: deze systemen werken alleen binnen de technische mogelijkheden. Ze zijn er om u te ondersteunen. U blijft zelf verantwoordelijk, onder andere door goed op te letten in het verkeer.
aafb138f-36fe-4714-8735-24f1bbdd574f.jpg

MMI navigatie plus met MMI touch response

73b36ad8-0ed6-41fa-90b3-148e204a392a.jpg

Verkeersbordherkenning d.m.v. een camera

De voordelen
 • Ondersteuning bij het aanhouden van voldoende afstand.
 • Hulpmiddel in files.
 • Botswaarschuwingen en preventieve beschermingsmaatregelen.