Audi connect Remote & Control (i.c.m. MMI plus en pro)

De toepassingen van Audi connect Remote & Control zijn mogelijk dankzij een koppeling tussen auto en smartphone. Met de myAudi-app zijn diverse autofuncties op afstand te bedienen en is de actuele parkeerlocatie zichtbaar. Ook is de actuele autostatus op te vragen, onder andere de huidige actieradius, het accupercentage, de kilometerstand en de eerstvolgende servicebeurt. Verder bedient u er de klimaatregeling mee en is het opladen direct of met een timer te starten.

De volgende toepassingen zijn onderdeel van Audi connect Remote & Control voor MMI plus en pro:
  • Parkeerlocatie
  • Autostatus
  • Auto opladen
  • Klimaatregeling


Disclaimer:
De toepassingen werken alleen binnen de technische mogelijkheden en de werking kan ook afhankelijk zijn van derden. AUDI AG is niet aansprakelijk voor de juistheid van de geleverde informatie.

De dataverbinding voor het wettelijk verplichte eCall en de pakketten Audi connect Noodoproep & Service en Audi connect Remote & Control werkt via een in de auto ingebouwde simkaart. De kosten voor de spraak- en dataverbinding zijn inbegrepen. Deze toepassingen van Audi werken alleen binnen de netwerkdekking van de door Audi gekozen mobiele provider. In gebieden met een zwak gps-signaal of geen dekking van de mobiele provider werken bepaalde functies/toepassingen niet of slecht vanwege de beperkingen bij het verzenden en ontvangen van data.

Na aflevering van de nieuwe auto werken de Audi connect Noodoproep & Service-toepassingen gedurende tien jaar. Na aflevering van de nieuwe auto werken de Audi connect Remote & Control-toepassingen gedurende drie jaar en daarna is het gebruik tegen betaling te verlengen.

Het wettelijk verplichte eCall is vanaf de levering van de auto onbeperkt te gebruiken. Deze functie voldoet aan alle wettelijke eisen die aan dit Europese veiligheidssysteem worden gesteld.

Disclaimer:
Bepaalde Audi connect-producten en -toepassingen worden geleverd door derde partijen. Wij hebben dan geen invloed op de beschikbaarheid van die functies, omdat de verantwoordelijkheid daarvoor elders ligt.

In het geval van overheidsingrijpen, wettelijke veranderingen of als noodzakelijke telecommunicatiesystemen en -diensten vervallen of nog maar beperkt beschikbaar zijn, kan AUDI AG niet verantwoordelijk worden gesteld om apparatuur in uw auto te vervangen of de kosten voor vervanging te betalen.

Storingen zijn mogelijk vanwege overmacht en overheidsingrijpen, maar ook door technische maatregelen en andere situaties die nodig zijn voor een goede werking van de systemen van AUDI AG, leveranciers of netwerkproviders (zoals onderhoud, reparaties, software-updates, uitbreidingen). AUDI AG zal er redelijkerwijs alles aan doen om dergelijke storingen zo snel mogelijk te verhelpen of aan een oplossing te werken.

Inbegrepen zijn over-the-air software-updates. Als voorbereiding op de installatie daarvan is het noodzakelijk dat Audi in uw auto opgeslagen data uitleest, om te bepalen welke updates nodig zijn. Audi brengt u vooraf op de hoogte van de aankomende update en vraagt u om toestemming voor de installatie. Pas na uw bevestiging worden de updates verzonden en geïnstalleerd.