Geen Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)

Een waarschuwingsgeluid dat voetgangers en fietsers attendeert op een elektrisch rijdende auto.