1300x551_Audi_G-Tron_Kreislauf_DE.jpg

Hoe werkt de e-gas-kringloop?

CO₂ wordt aan de atmosfeer onttrokken en met behulp van power-to-gas- en biogasfabrieken omgezet in brandstof. De power-to-gas-fabriek gebruikt wind- en zonne-energie om water op te splitsen in waterstof en zuurstof. De zuurstof verdwijnt in de lucht en met de waterstof wordt Audi e-gas gemaakt. Met CO₂ uit de biogasinstallatie wordt de waterstof gemethaniseerd.

750x410_Audi_G-Tron_Methanisierung_DE.jpg
Er ontstaat een brandbaar gas, dat net zoals aardgas is op te slaan, te tanken en in een automotor te gebruiken. Daarbij komt net zoveel CO₂ vrij als in de biogasinstallatie uit de atmosfeer is gehaald. Zo bekeken is Audi e-gas klimaatneutraal. Bij de bouw van de fabriek en het transport van de brandstof kwam en komt echter CO₂ vrij, zodat Audi e-gas uiteindelijk van well-to-wheel tot een CO₂-reductie van meer dan 80% leidt ten opzichte van benzine.