Veel gestelde vragen over Audi Car Insurance > Autoverzekering > Audi Financial Services > Home > Audi Nederland

Veel gestelde vragen over Audi Car Insurance

  • 1400x438-schade.jpg
1400x438-schade.jpg

Veel gestelde vragen over Audi Car Insurance


Staat u op het punt om een Audi Car Insurance af te sluiten of bent u al klant en heeft u een vraag?
De meest gestelde vragen en antwoorden over de Audi autoverzekering hebben we hieronder voor u op een rij gezet.

Staat uw vraag hier niet tussen?
Bel ons: 033-4791721
Maandag t/m vrijdag 09:00 uur tot 17.30 uur. Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Stuur ons een e-mail

Top 5 meest gestelde vragen:

Ik wil een nieuwe auto verzekeren, wat moet ik doen?
Bereken gemakkelijk op onze website uw nieuwe autoverzekering en sluit deze direct af, of ga langs bij de dealer. Laat ons weten per wanneer deze verzekering in moet gaan en of we ook uw huidige verzekering moeten stop zetten.
Lees meer
Waar vind ik de meldcode?
De meldcode van uw auto bestaat uit 4 cijfers. Dat zijn de laatste 4 cijfers van het chassis- of identificatienummer van uw auto. Dit nummer vind u op uw kentekenpapieren of -pasje.
Wat betekent de aankoopwaarde regeling?
De ‘all risk’ Audi Car Insurance biedt u standaard 1 jaar aankoopwaarde regeling. Na diefstal of total loss rijd u dankzij deze dekking zo weer weg in een Audi van hetzelfde type en dezelfde uitvoering. U kan deze periode optioneel uitbreiden naar 3 of zelfs 5 jaar.
Mijn premie is omhoog of omlaag gegaan?
Uw premie is omhoog of omlaag gegaan. Hier kunnen meerdere redenen voor zijn, namelijk:
• U heeft het afgelopen verzekeringsjaar schade geclaimd welke van invloed is op uw no claim korting, óf juist schadevrij gereden waardoor u meer korting krijgt.
• Ieder jaar bepalen wij opnieuw uw premie. Dit doen wij op basis van de leeftijd, het adres van de regelmatige bestuurder, uw type auto, de schadevrije jaren en de door u gekozen dekking.
• Wij hebben onze standaard premie aangepast, vanwege de gestegen schadelast. De schadelast is toegenomen door o.a.;

1. Conclusie van de Nederlandse Bank: De markt voor WA-verzekeringen op motorrijtuigen is opnieuw verslechterd
De verliezen van verzekeraars op Motor WA waren in 2016 en 2017 groter dan in 2015. Het effect is dat er meer focus op portefeuille rendement door de Toezichthouder is gekomen. Dit betekent dat verzekeraars moeten voldoen aan de eis dat er ruim voldoende reserves aanwezig moeten zijn voor mogelijke schade uitkeringen in de toekomst. Dit is dan ook de reden dat bijna alle autoverzekeraars in de hun basis WA premie hebben aangepast.

2. Toegenomen letselschade
De pensioensleeftijd schuift op, met als effect dat verzekeraars langer en/of hogere letsel schade bedragen moeten uitkeren. Hiervoor moeten de verzekeraars van de toezichthouder meer reserveren om deze schades ook in de toekomst uit te kunnen betalen.

3. Overige redenen zijn
• Hogere schade uitkeringen door technologie in auto
• Toegenomen diefstal van nieuwe auto’s
• Smartphone gebruik leidt tot meer blik- en letselschade
Ik heb schade, wat moet ik doen?
Schade is natuurlijk al vervelend genoeg. Graag helpen wij u weer op weg. Meld schade direct, dan kijken wij wat we voor u kunnen betekenen.

Verzekeraars bepalen onderling wie voor welk deel van de autoschade aansprakelijk is. Zeg en onderteken daarom niets waaruit zou kunnen blijken dat u schuld erkent of een schadevergoeding toezegt.
In geval van eenzijdige schade vult u altijd zo snel mogelijk het schadeformulier in. Dit kan ook online geregeld worden. Bij schade met meerdere betrokkenen vult u een schadeformulier samen in.
Schadeformulier eenzijdige schade CTA

Algemeen

Ik ga mijn auto inruilen, wat moet ik nu doen?
Met één telefoontje is uw nieuwe of gebruikte Audi verzekerd. Tel.: 033-4791722.
Wat als ik verhuis? Moet ik dat doorgeven en heeft dat effect op mijn premie?
De premie van uw Audi Car Insurance wordt o.a. bepaald aan de hand van uw postcode. Als u verhuist dient u dit aan ons door te geven. Uw verhuizing zal zeer waarschijnlijk effect hebben op uw premie. Deze kan afhankelijk van uw nieuwe woonplaats omhoog of omlaag gaan.
Ik wil een nieuwe auto verzekeren, wat moet ik doen?
Bereken gemakkelijk op onze website uw nieuwe autoverzekering en sluit deze direct af, of ga langs bij de dealer. Laat ons weten per wanneer deze verzekering in moet gaan en of we ook uw huidige verzekering moeten stop zetten.
Lees meer
Waar vind ik de meldcode?
De meldcode van uw auto bestaat uit 4 cijfers. Dat zijn de laatste 4 cijfers van het chassis- of identificatienummer van uw auto. Dit nummer vind u op uw kentekenpapieren of -pasje.
Kan ik mijn dekking tussentijds aanpassen?
De Audi Car Insurance is makkelijk te wijzigen. U kunt wijzigingen telefonisch, schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven.
Audi Financial Services
t.a.v. Audi Car Insurance
Postbus 1119 3800 BC Amersfoort

E-mail: verzekeren@audifinancialservices.nl
Tel.: 033-4791722
Hoe kom ik aan mijn polis en groene kaart?
U ontvangt uw polis en groene kaart per post of via de mail wanneer u dat hebt aangegeven. Wanneer u deze niet hebt ontvangen, neem dan contact op met onze klantenservice via verzekeren@audifinancialservices.nl of bel 033-4791722.
Wat is er aangepast in de polisvoorwaarden vanaf 1-1-2018?
1. De opzegtermijn is verkort naar 1 dag, dit was 1 maand.
2. Wij geven een heldere uitleg over hoe wij uw premie bepalen. Onderstaande tekst is toegevoegd: ‘Om de premie te bepalen kijken wij naar o.a. de leeftijd en het adres van de regelmatige bestuurder, uw auto, het aantal gereden kilometers per jaar, de schadevrije jaren en de gekozen dekking. Dit gebeurt ieder nieuw verzekeringsjaar en op het moment dat u de verzekering wijzigt.’
3. Ter verduidelijking van de alarmeisen is de volgende toevoeging gedaan onder de kop ‘Niet verzekerd’: ‘Bij diefstal, inbraak en joyriding als er geen Kiwa VbV-SCM gecertificeerd antidiefstalsysteem aanwezig is wanneer de oorspronkelijke catalogusprijs van uw auto € 50.000 of hoger is.’

Dekking

Wat betekent de aankoopwaarde regeling?
De ‘all risk’ Audi Car Insurance biedt u standaard 1 jaar aankoopwaarde regeling. Na diefstal of total loss rijd u dankzij deze dekking zo weer weg in een Audi van hetzelfde type en dezelfde uitvoering. U kan deze periode optioneel uitbreiden naar 3 of zelfs 5 jaar.
Schadeherstel met 100% originele onderdelen, wat betekent dat?
De Audi dealer herstelt jouw Audi snel en vakkundig met 100% originele Audi onderdelen. Uw voordeel: geen waardeverlies bij inruil, extra veiligheid en kwaliteit. Kortom, u gaat er in geen enkel opzicht op achteruit.
Wat wordt bedoeld met ’unieke extra premiebescherming?’
Bij eenzijdige schade betaalt u bij veel verzekeraars zowel meer WA- als casco premie in de jaren daarop, dat vinden wij niet eerlijk. Daarom betaalt u bij ons in dat geval alleen méér casco premie, maar blijft de WA premie gelijk of kan deze zelfs dalen.
Wat gebeurt er als de termijn van 3 of 5 jaar van de aankoopwaarde regeling voorbij is?
Dan vervalt deze aanvullende dekking. De toeslag op de premie in verband van deze aanvullende dekking komt dan ook te vervallen.
Vervangend vervoer inbegrepen
Uw mobiliteit is belangrijk voor ons. Daarom krijgt u gewoon vervangend vervoer tijdens schadeherstel, diefstal of total loss. Het enige wat u betaalt zijn de brandstofkosten. Zo bent u tot wel 30 dagen verzekerd van mobiliteit en gaat u er in dat opzicht niet op achteruit.

Aanvullende autoverzekering dekkingen

Rechtsbijstand voor motorrijtuigen (rechtshulpverzekering)
Als bij een verkeersongeval persoonsschade ontstaat door schuld van een ander, krijgt u rechtsbijstand voor het verhalen van die schade. Letselschade, smartengeld, gederfde inkomsten en juridische kosten zijn voorbeelden van persoonsschade. Natuurlijk heeft u met de rechtsbijstand voor motorrijtuigen ook recht op onze verhaalservice. Raakt u betrokken bij een geschil in verband met het aanschaffen, onderhouden en vervangen van uw Audi? Ook dan kunt u rekenen op onze juridische hulp.
Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)
Voor een klein extra bedrag per maand verzekerd u inzittenden mee tot wel €1.000.000,-. We vergoeden de persoonlijke schade van alle inzittenden bij een ongeval, bijvoorbeeld een kapotte bril, schade aan bagage, blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid. De uitkering vindt plaats, ongeacht wie de schade heeft aangericht.
Extra accessoires voordelig meeverzekeren
Bij de Audi Car Insurance zijn accessoires van uw Audi tot € 2.000 gratis verzekerd. Wilt u een hoger bedrag aan accessoires verzekeren? Dan heeft u de keuze om uw accessoires tot € 3.000 of € 5.000 voordelig mee te laten verzekeren.
Moet ik mijn aanvullende accessoires gespecificeerd aan jullie doorgeven?
Stel: ik kies ervoor om mijn aanvullende accessoires voor €3.000,- of €5.000,- mee te verzekeren, moet ik deze accessoires dan gespecificeerd aan jullie doorgeven?

Nee, specificatie voor accessoires is niet nodig. Bij het aanvragen kiest u voor deze uitbreiding en dan is het automatisch geregeld. Dat is 1 van de vele voordelen van de Audi Car Insurance.

Korting & Schadevrijejaren

Bonuskorting op uw premie
Bij Audi Car Insurance geldt een maximale BM(*) korting op uw premie van maar liefst 75%. Bovendien nemen wij het reeds opgebouwde aantal schadevrije jaren van uw huidige verzekeraar over. Zo wordt overstappen dus wel heel aantrekkelijk.
* Bonus/malus korting op basis van de opgebouwde schadevrije jaren.
Tweede autoregeling
Heeft u al een auto bij ons verzekerd, dan krijgt u op de tweede auto dezelfde bonus/malus korting op uw premie van maar liefst 75%. Deze korting geldt niet voor inwonende kinderen.
Waar vind ik mijn aantal schadevrije jaren?
Het huidige aantal schadevrije jaren is vaak terug te vinden op het polisblad van uw huidige autoverzekering. Ook kunt het aantal schadevrije jaren opvragen bij uw huidige verzekeraar. Hiervoor kunt u eenvoudig telefonisch of per e-mail contact opnemen met de verzekeraar. Ook kunt u deze informatie opvragen via Roydata.
Roydata
Wat is Roydata?
Roydata is een centrale database waar jouw schadevrije jaren in vermeld staan. Als u uw autoverzekering opzegt, zal uw verzekeraar de opgebouwde schadevrije jaren in dit systeem invoeren. Dit systeem wordt door ons gebruikt om te controleren of het aantal schadevrije jaren dat u hebt opgegeven bij de aanvraag overeenkomt.
Roydata

Schade

Ik heb schade, wat nu?
Schade is natuurlijk al vervelend genoeg. Graag helpen wij u weer op weg. Meld schade direct, dan kijken wij wat we voor u kunnen betekenen.

Verzekeraars bepalen onderling wie voor welk deel van de autoschade aansprakelijk is. Zeg en onderteken daarom niets waaruit zou kunnen blijken dat u schuld erkent of een schadevergoeding toezegt.
In geval van eenzijdige schade vult u altijd zo snel mogelijk het schadeformulier in. Dit kan ook online geregeld worden. Bij schade met meerdere betrokkenen vult u een schadeformulier samen in.
Schadeformulier eenzijdige schade CTA
Hoe vul ik een schadeformulier bij tweezijdige schade in?
• Vul de voorkant van het formulier in samen met de andere betrokkene(n). Doe dat zo zorgvuldig mogelijk en maak een duidelijke situatieschets
• Maak indien mogelijk foto’s van de schade aan uw auto
• Noteer de naam- en adresgegevens van eventuele getuigen
• Zorg dat de betrokkene de voorkant van het schadeformulier ook ondertekend
• Iedere betrokkene krijgt vervolgens één van de exemplaren
• Vul vervolgens de vragen op de achterkant in

Tip: bewaar een schadeformulier in de auto of bij je autopapieren. Heeft u geen schadeformulier meer? Vraag een nieuw formulier aan of download hem hier.
E-mail: verzekeren@audifinancialservices.nl of bel ons tijdens werkdagen op Tel: 033-4791722

Politie
Bij een ongeluk is het verstandig om de politie in te schakelen. Zij onderzoeken de toedracht van het ongeval. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden CTA wanneer u meer wilt weten over het eigen risico, vervangend vervoer en uitkering na schade.
Download schadeformulier
Heb ik een eigen risico bij schade?
Het eigen risico is afhankelijk van of u gekozen hebt voor een extra, vrijwillig of verplicht eigen risico. Het standaard eigen risico per gebeurtenis is: € 350,-. Laat u uw schade repareren bij uw Audi dealer dan bedraagt uw eigen risico €0,00,-.

Uw eigen risico bij totaal verlies (total loss en diefstal) bedraagt ook €0,00,- als u de Audi schade-uitkering gebruikt voor aankoop van een nieuwe of gebruikte Audi bij de Audi dealer.

• Ruitreparatie (harsinjectie): €0,00,-
• Ruitvervanging:
• Via de Audi ruitenservice of een door ons aangewezen glashersteller: €65,-
• Niet via de Audi ruitenservice of een door ons aangewezen glashersteller: €125,-

Is de bestuurder jonger dan 24 jaar én is er sprake van schade van buitenaf zoals: schade door aanrijding, door omslaan, van de weg raken of te water raken, dan geldt er een extra eigen risico van: €65,-
Vindt een dealer
Ik heb schade maar de dader is onbekend. Wat nu?
U lijdt buiten jouw schuld schade aan uw auto, maar de dader rijdt door of is onbekend. In dat geval kan er geen andere verzekeraar worden aangesproken voor deze schade. Datzelfde geldt wanneer de schuldige onverzekerd is of in een gestolen auto blijkt te rijden. Hiervoor is het Waarborgfonds Motorverkeer opgericht. Schade wordt echter niet in alle gevallen vergoed. Op de website van het Waarborgfonds leest u hoe u in aanmerking komt voor vergoeding
Waarborgfonds

Premie

Mijn premie is omhoog of omlaag gegaan?
Uw premie is omhoog of omlaag gegaan. Hier kunnen meerdere redenen voor zijn, namelijk:
• U heeft het afgelopen verzekeringsjaar schade geclaimd welke van invloed is op uw no claim korting, óf juist schadevrij gereden waardoor u meer korting krijgt.
• Ieder jaar bepalen wij opnieuw uw premie. Dit doen wij op basis van de leeftijd, het adres van de regelmatige bestuurder, uw type auto, de schadevrije jaren en de door u gekozen dekking.
• Wij hebben onze standaard premie aangepast, vanwege de gestegen schadelast. De schadelast is toegenomen door o.a.;

1. Conclusie van de Nederlandse Bank: De markt voor WA-verzekeringen op motorrijtuigen is opnieuw verslechterd
De verliezen van verzekeraars op Motor WA waren in 2016 en 2017 groter dan in 2015. Het effect is dat er meer focus op portefeuille rendement door de Toezichthouder is gekomen. Dit betekent dat verzekeraars moeten voldoen aan de eis dat er ruim voldoende reserves aanwezig moeten zijn voor mogelijke schade uitkeringen in de toekomst. Dit is dan ook de reden dat bijna alle autoverzekeraars in de hun basis WA premie hebben aangepast.

2. Toegenomen letselschade
De pensioensleeftijd schuift op, met als effect dat verzekeraars langer en/of hogere letsel schade bedragen moeten uitkeren. Hiervoor moeten de verzekeraars van de toezichthouder meer reserveren om deze schades ook in de toekomst uit te kunnen betalen.

3. Overige redenen zijn
• Hogere schade uitkeringen door technologie in auto
• Toegenomen diefstal van nieuwe auto’s
• Smartphone gebruik leidt tot meer blik- en letselschade
Per wanneer geldt de nieuwe premie?
Voor nieuwe klanten geldt de nieuwe premie per 1 januari 2018. Voor bestaande klanten geldt de nieuwe premie per prolongatiedatum of per objectmutatie vanaf de februari prolongatie. De laatste groep bestaande klanten prolongeert in december 2018.
Gelden de nieuwe voorwaarden en de aanpassing van de premie ook voor bestaande klanten?
Ja. Per prolongatie datum gelden de nieuwe voorwaarden en de aanpassing van de premie ook gelden voor bestaande klanten.
Kan ik mijn verzekering beëindigen?
Ja, dat kan. Een premie-aanpassing is een reden om de verzekering te beëindigen.
Nieuw in onze voorwaarden is dat u in plaats van maandelijks nu dagelijks uw verzekering kunt beëindigen.
Uiteraard zouden wij het heel jammer vinden als u uw autoverzekering bij ons opzegt. Zeker als de voornaamste reden puur de premie is. Als een van de weinige autoverzekeringen bieden wij u een aantal unieke voordelen die u bij andere verzekeringen vaak niet zal krijgen. Zoals de aankoopwaarde regeling, vervangend vervoer, geen eigen risico bij reparatie en 100% originele Audi onderdelen.
Oftewel: mocht u overwegen uw autoverzekering op te zeggen, kijk & vergelijk dan goed wat u hiervoor terug krijgt om teleurstelling in de toekomst te voorkomen.