FAQ's > Overzicht > Home > Audi Nederland

FAQ's

  • 1400x438_ADIV_P_121109.jpg
1400x438_ADIV_P_121109.jpg

Gebruiksinformatie en FAQ's

Disclaimer

Audi connect diensten werken alleen met een mobiele dataverbinding en alleen binnen de dekking van het telefoonnetwerk. Een dataverbinding kan, afhankelijk van het abonnement en met name bij gebruik in het buitenland, voor hoge telefoonkosten zorgen. Daarom is een telefoonabonnement met een zo groot mogelijke databundel aan te raden. Voor informatie over de gebruikskosten kunt u terecht bij uw telefoonprovider. Audi connect werkt in alle Europese landen, met uitzondering van Cyprus, IJsland, Malta en Turkije. In Rusland is de dekking beperkt tot de regio's Moskou en St. Petersburg. Bij sommige providers is voor het gebruik van de Audi connect diensten en de WiFi-hotspot een apart data-abonnement nodig. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw telefoonprovider. De Audi dealer geeft graag informatie over de Audi connect diensten die in uw auto beschikbaar zijn.

Beschikbaarheid

De Audi connect diensten werken alleen in combinatie met de optionele Bluetooth telefoonvoorbereiding online en MMI navigatie plus of MMI navigatie plus met MMI touch. Als aan deze voorwaarden is voldaan, is het slechts een kwestie van een simkaart in de simkaartlezer van MMI stoppen of de mobiele telefoon met behulp van SIM Access Profile in MMI aanmelden als 'autotelefoon'.

FAQ

I. Algemeen

Mijn Audi connect licentie is verlopen. Hoe kan ik deze vernieuwen?

Via de Audi webshop kunt u uw Audi connect licentie gemakkelijk verlengen. Klik hier om direct naar de juiste pagina te gaan met alle mogelijke verlengingen. Vul hier uw kenteken in en u ziet direct welke producten er voor uw auto beschikbaar zijn.
Hoeveel data verbruikt Audi connect gemiddeld?

Dit is niet eenduidig te beantwoorden, omdat dit sterk afhankelijk is van de gebruiker. Bij intensief gebruik van Google kaarten, verkeersinformatie online en het oproepen van overige informatie, moet u rekening houden met een verbruik van ongeveer 800-1200 mb / maand bij zo'n 1500 km per maand. Indien u ook gebruik maakt van online radio en de wifi hotspot kan het verbruik sterk oplopen. Voor auto's voorzien van een Audi connect sim af-fabriek, is alle data in de EU inbegrepen, exclusief online radio en gebruik van de wifi hotspot.
Waar is in MMI het dataverbruik te vinden?

"In de telefooninstellingen is een 'online verbruiksmeter' te vinden. Die is hier te vinden (de omschrijvingen kunnen in uw auto anders geformuleerd zijn):

TEL → Instellingen → Verbindingen → Online verbruiksmeter

De verbruiksmeter toont de datahoeveelheid die via Audi connect is ontvangen en verzonden. De teller is op 0 te zetten. Het display toont de datum waarop de stand voor het laatst is teruggezet en het dataverbruik sinds die datum. Voor elke simkaart is een apart overzicht beschikbaar. Goed om te weten: de overzichten in de auto hoeven niet overeen te komen met het dataverbruik volgens de facturen van uw telefoonprovider. Dat heeft onder andere te maken met de periodes waarover de provider het verbruik berekent."
Wat voor simkaart vereist Audi connect? En waar plaats ik de simkaart?

Audi connect vereist een standaard formaat simkaart. Deze kan in de daarvoor bestemde sim-slot geplaatst worden, tussen de SD-kaartlezers. Deze zit bij de meeste modellen in het dashboardkastje. Bij sommige modellen zit dit midden in het dashboard. Micro- en nanosimkaarten passen niet.
Als ik na het verlopen van de Audi connect licentie mijn eigen simkaart in de auto stop, kan ik dan gewoon weer gebruik maken van de Audi connect diensten?

Nee. De Audi connect diensten vereisen een actieve licentie. De dataverbinding staat hier los van. Indien uw Audi voorzien is van de Audi connect sim af-fabriek, zal bij verlenging van de diensten ook de bijbehorende dataverbinding verlengd worden. U kunt wel gebruik (blijven) maken van de wifi hotspot functie indien u uw eigen simkaart in de auto stopt.

Kan ik tegelijkertijd bellen en gebruik maken van Audi connect diensten?

Ja. Indien uw auto af-fabriek voorzien is van een Audi connect sim kan dit altijd. Als u zelf een simkaart in de auto heeft gestopt, en u kiest er voor om die simkaart ook te gebruiken voor telefoneren, dan kan dat tijdens het bellen eventueel een beperking opleveren. Als u zelf een simkaart in de auto heeft gestopt voor Audi connect en u heeft uw mobiele telefoon via bluetooth verbonden om te bellen, dan levert het geen problemen op.
Ik heb een eigen simkaart in de auto voor dataverbruik van Audi connect, maar zodra ik me in het buitenland bevind met de auto, heb ik geen verbinding meer. Ook niet als ik roaming in de auto heb toegestaan. Hoe kan dit?

Uw provider heeft mogelijk ingesteld dat u aparte bundels dient aan te schaffen om in het buitenland gebruik te blijven maken van de dataverbinding. Deze beperking zit op de simkaart. Neem contact op met uw provider om deze beperking op te heffen, of schaf via uw provider voordat u de grens passeert een databundel voor het buitenland aan (zgn. Roaming bundel).
Hoe kan ik zien dat er een actieve dataverbinding is?

Met een actieve dataverbinding verschijnen er pijltjes boven de 2G-/3G-/4G-aanduiding in de statusregel in het MMI scherm (onderin).
Hoe is het waarschuwingsvenster voor dataverbindingen uit of in te schakelen?

Het hangt van de verbindingsinstellingen af of er een waarschuwingsvenster verschijnt. De instellingen zijn als volgt te wijzigen (de omschrijvingen kunnen in uw auto anders geformuleerd zijn):

TEL → Instellingen → Verbindingen → Dataverbinding → Verbinding

Onder 'Verbinding' zijn de volgende instellingen te selecteren:

• 'op verzoek': de verbinding wordt pas gemaakt na bevestiging door de gebruiker. Voor elke dienst is expliciet goedkeuring nodig. Dit beveiligt het gebruik van functies waaraan veel dataverkeer te pas komt, zoals de WiFi-hotspot of Google Earth™. De exacte configuratie is per simkaart apart te bepalen.

• 'zonder verzoek': de dataverbinding komt to stand zonder verdere vragen. Dit is alleen verstandig als u een mobiel abonnement heeft met een zeer grote databundel.

• 'nooit': gebruik van Audi connect datadiensten is niet mogelijk. De gebruiker krijgt dit te zien als toegang wordt gezocht tot bijvoorbeeld POI search, Audi connect internetservices zoals nieuws en weer of een bestemming uploaden via myAudi of Google Maps™. Deze menu-instelling is aan te raden als in het abonnement een kleine databundel is inbegrepen of als u geen gebruik van dataverkeer wilt maken.
Is het mogelijk om de dataverbinding voor Audi connect permanent te blokkeren?

Ja, dat kan. In het telefoonmenu is in te stellen dat Audi connect geen dataverbinding kan maken. Ga hiervoor naar (de omschrijvingen kunnen in uw auto anders geformuleerd zijn):
TEL → Instellingen → Verbindingen → Dataverbinding → Verbinding 'nooit'
Wat is de myAudi pincode, en waar vind ik deze terug?

Om diensten te kunnen personaliseren of configureren, is een koppeling nodig met het myAudi account. In het account kun je diensten als nieuws en POI's configureren. Ook kun je navigatiebestemmingen vanuit het myAudi account of Google Maps naar de auto zenden, als de auto gekoppeld is aan het myAudi account. Dit gaat op de meeste modellen door vanuit de auto in te loggen in uw myAudi account. De gekozen dienst zal dan een inlogscherm geven, waarin u kunt inloggen met de myAudi pincode, of als alternatief met uw gebruikersnaam en wachtwoord.In het myAudi account wordt na het invullen van het chassisnummer een achtcijferige pincode aangemaakt. Deze code vindt u terug onder Audi connect in uw myAudi account, of onder accountgegevens in de MMI connect app.

Voer deze pincode eenmalig in uw auto in. Dat kan bijvoorbeeld onder 'Bestemmingen uit myAudi ophalen' of 'Contacten uit myAudi ophalen' (deze omschrijvingen kunnen in uw auto anders geformuleerd zijn). In sommige modellen werkt het invoeren van de pincode ook onder 'Login' in het hoofdmenu van Audi connect. Om uw klantgegevens te beschermen wordt de pincode gekoppeld aan de telefoon of simkaart waarmee MMI op dat moment verbonden is. Door het adresboek terug te zetten naar de fabrieksinstellingen wordt de pincode gewist. U dient de acht cijfers erna opnieuw in te voeren.

II. Navigatie

Ik wil mijn navigatiekaarten online updaten. Hoe kan ik dit doen?

Om online updates te installeren voor uw navigatiekaarten, dient uw Audi voorzien te zijn van MMI navigatie plus. In dat geval kunt u eenvoudig vanuit de auto (in de meeste nieuwe Audi's), of vanuit uw myAudi account de update downloaden. Hoe u de kaart online kunt updaten vanuit uw Audi, ziet u hier. Indien u de update wilt downloaden vanuit uw myAudi account, gaat u in uw myAudi account naar Audi connect, en dan naar Kaartupdate. Hier volgt u de stappen. Zorg voor een geformatteerde SD kaart met minimaal 32 GB opslag. Nadat het downloaden op de SD kaart voltooid is, gaat u naar de auto en stopt u deze in één van de kaartlezers. In het MMI gaat u vervolgens naar het instellingenmenu, en kiest u voor Software Update.
Ik probeer Google Maps kaarten te weergeven, maar krijg de foutmelding dat er geen dataverbinding actief is, terwijl ik wel een actieve dataverbinding heb. Overige connect diensten werken wel goed.

Als deze melding weergegeven wordt bij het activeren van Google diensten, zoals Earth weergave of verkeersinformatie online, en u er zeker van bent dat de dataverbinding wel actief is, betekent het dat de snelheid van de dataverbinding niet toereikend is. De oorzaak kan zijn dat u zich in een gebied bevindt waar de dekking van het mobiele netwerk minder is. Indien u een eigen simkaart gebruikt, kun u het volgende proberen: verwijder de simkaart, en druk de simkaart opnieuw in de sim slot. Hiermee wordt de verbinding met de provider opnieuw tot stand gebracht en in veel gevallen verhelpt dit het probleem. Indien uw auto voorzien is van een Audi connect sim af-fabriek, kunt u contact opnemen met uw Audi dealer.
Ik heb persoonlijke nuttige plaatsen toegevoegd (persoonlijke POI's) via myAudi. Deze wil ik echter weer verwijderen. Hoe doe ik dat?

Helaas is het niet mogelijk om POI's individueel te verwijderen. Hiervoor dient u het navigatiegeheugen te wissen. Let op, hierbij worden ook overige opgeslagen plaatsen in het MMI, zoals uw thuisadres, gewist. U wist deze in het instellingen menu van het MMI door Terugzetten naar fabrieksinstellingen te kiezen. Hier kiest u de categorie Navigatie- en onlinegeheugen.
Waarom is de optie 'Google Earth' bij de kaartinstellingen niet meteen beschikbaar?

Google Earth™ is pas beschikbaar als het systeem volledig is opgestart. Als het systeem volledig gebruiksklaar is, schakelt de weergave automatisch over op Google Earth™.

Zolang het satellietbeeld nog niet zichtbaar is, wordt in de statusregel onderaan het scherm 'Google' grijs weergegeven. De voortgang van het initialiseren van de Google Earth™-kaarten is te zien aan het 'vullen' van het Google-logo. Als de kaarten volledig zijn geladen, is het logo wit.
Hoe is de functie 'Online verkeersinformatie' te activeren en te gebruiken?

Af-fabriek is online verkeersinformatie uitgeschakeld. Daarom is een eenmalige activering in MMI nodig.

• Activeren in de Audi A3:
► Navigatie → Instellingen → Online verkeersinformatie → aan
► Navigatie → Instellingen → Online verkeersinformatielicentie → Online verkeersinformatie activeren

• Activeren in andere auto’s met Audi connect:
► Info → Instellingen → Online verkeersinformatie → aan
► Info → Instellingen → Online verkeersinformatielicentie → Online verkeersinformatie activeren

• Gebruik
Het symbool linksonder op het beeldscherm maakt de actuele ontvangst van verkeersinformatie inzichtelijk:

TMC / TMCpro / ONLINE. Het icoontje ONLINE betekent dat online verkeersinformatie wordt ontvangen en toegepast.
(Let op: het icoontje is alleen zichtbaar als de dynamische filevermijding is geactiveerd: Navigatie → Instellingen → Routecriteria: dyn. filevermijding aan.)

Online verkeersinformatie is met kleuren op de navigatiekaart weer te geven (voor een beter overzicht bevat deze weergave minder kleuren dan de standaardkaart):
Navigatie → Instellingen → Kaartweergave → Verkeer

De actuele verkeersstromen zijn in deze kaartweergave met ingekleurde weggedeeltes gevisualiseerd:
► groen: geen belemmeringen
► oranje: druk verkeer
► rood: file of blokkade

Verkeersproblemen zoals wegwerkzaamheden, files en omleidingen zijn op alle kaarten te zien in de vorm van gearceerde weggedeeltes. De verkeersstromen zijn alleen te zien in de kaartweergaven 'Verkeer' en 'Google Earth'.
Af fabriek is online verkeersinformatie uitgeschakeld. Daarom is een eenmalige activering in MMI nodig.

• Activeren in de Audi A3:
► Navigatie → Instellingen → Online verkeersinformatie → aan
► Navigatie → Instellingen → Online verkeersinformatielicentie → Online verkeersinformatie activeren

• Activeren in andere auto’s met Audi connect:
► Info → Instellingen → Online verkeersinformatie → aan
► Info → Instellingen → Online verkeersinformatielicentie → Online verkeersinformatie activeren

• Gebruik
Het symbool linksonder op het beeldscherm maakt de actuele ontvangst van verkeersinformatie inzichtelijk:

TMC / TMCpro / ONLINE. Het icoontje ONLINE betekent dat online verkeersinformatie wordt ontvangen en toegepast.
(Let op: het icoontje is alleen zichtbaar als de dynamische filevermijding is geactiveerd: Navigatie → Instellingen → Routecriteria: dyn. filevermijding aan.)

Online verkeersinformatie is met kleuren op de navigatiekaart weer te geven (voor een beter overzicht bevat deze weergave minder kleuren dan de standaardkaart):
Navigatie → Instellingen → Kaartweergave → Verkeer

De actuele verkeersstromen zijn in deze kaartweergave met ingekleurde weggedeeltes gevisualiseerd:
► groen: geen belemmeringen
► oranje: druk verkeer
► rood: file of blokkade

Verkeersproblemen zoals wegwerkzaamheden, files en omleidingen zijn op alle kaarten te zien in de vorm van gearceerde weggedeeltes. De verkeersstromen zijn alleen te zien in de kaartweergaven 'Verkeer' en 'Google Earth'.
Ik wil contactpersonen kopiëren vanuit mijn myAudi account, hoe doe ik dit?

Opgeslagen (of door Google Maps™ verzonden) contacten zijn in myAudi onder 'Gebruik myAudi-bestemmingen' te bewerken en na het opslaan direct in de contactenlijst van de auto te importeren. Ga daarvoor naar het adresboek en klik op 'Bewaren'. Kies daarna 'Importeren'. Selecteer het myAudi-account en voer de door myAudi verstrekte pincode in. De contacten worden nu binnengehaald en verschijnen in het adresboek. De in het myAudi-account opgeslagen contactpersonen zijn ook direct als navigatiebestemming te kiezen (online bestemmingen).

Er zijn twee manieren om de contacten vanuit myAudi als navigatiebestemming naar MMI te verzenden: dat kan zowel via de online bestemmingen als via het kopiëren van het adresboek.

III. Communicatie & Muziek

Hoe activeer ik de wifi hotspot functie?

In het optiesmenu onder Media of in het instellingenmenu onder verbindingsmanager kunt u de wifi hotspot activeren. Hier kunt u er ook voor kiezen om de instellingen te wijzigen, bijvoorbeeld om de naam van het toegangspunt, het wachtwoord of de zichtbaarheid te wijzigen.
Als ik probeer met m’n telefoon in te loggen op het Wifi netwerk van de auto, wordt ik doorverwezen naar een website van datainside. Wat betekent dit, en wat moet ik nu doen?

Indien u een auto heeft voorzien van een Audi connect sim af-fabriek, betekent het dat u ongelimiteerd gebruik kunt maken van de Audi connect diensten in de auto, in heel Europa. Dit is met uitzondering van de wifi hotspot en online radio. Indien u hier van gebruik wilt maken, zijn er datapakketten te koop via de partner van Audi, Data Inside. Hiervoor dient u zich eenmalig te registreren op hun portaal en kunt u daar uw creditcard gegevens koppelen. Hierna kunt u eenvoudig vanuit de auto, of vanuit dat portaal een datapakket activeren. Zo bepaalt u zelf wanneer u hier gebruik van maakt, of niet. Indien u hier geen gebruik van wilt maken, kunt u er ook voor kiezen om gebruik te maken van uw eigen simkaart. Houdt u er wel rekening mee dat dan ook alle overige connect diensten gebruik zullen maken van die dataverbinding.
Ik wil graag SMS dicteren gebruiken, maar ik kan de functie niet selecteren. Ik heb mijn iphone gekoppeld via bluetooth.

iPhones bieden helaas niet de mogelijkheid om SMS berichten te ontvangen of versturen vanuit een extern apparaat, zoals uw auto. De enige manier om dit te gebruiken is door uw telefoon aan te sluiten op de (optionele) Audi Smartphone Interface. Via Apple CarPlay kunt u dan wel gebruik maken van SMS dicteren en ook SMS berichten ontvangen.
Ik wil graag gebruik maken van de e-mail voorleesfunctie van Audi connect, maar ik kan de functie niet selecteren (functie blijft grijs).

Niet alle smartphones ondersteunen het benodigde MAP protocol voor het uitlezen van berichten door externe apparaten. Informeer bij uw telefoonprovider of dit mogelijk is op uw smartphone, of kijk op audi.com/bluetooth en selecteer daar uw telefoon om te zien wat mogelijk is met uw type telefoon.
Waarom kan ik in Audi connect Twitter niet selecteren of waarom is Twitter grijs weergegeven?

Voor sommige functies binnen Audi connect dient u zich in de auto met uw myAudi-account aan te melden. Dit geldt ook voor Twitter. Als u niet bent aangemeld, is Twitter niet via Audi connect toegankelijk. U kunt uw Twitter account koppelen in uw myAudi account.
Welke Twitter-functies werken met Audi connect?

De vertrouwde Twitter-functies zijn via Audi connect toegankelijk: tweets, startpagina, volgen en volgers. Met een voorleesfunctie zijn al deze functies gemakkelijk te gebruiken.

IV. Informatie

Wat is online nieuws (gepersonaliseerd)?

Met 'online nieuws' ontvangt u nieuwsartikelen met foto’s over het actuele wereldnieuws direct in de auto. Deze zijn afkomstig van gerenommeerde nieuwsredacties. Het bijzondere aan de gepersonaliseerde variant van deze dienst is dat u zelf de nieuwsbronnen kunt bepalen door RSS-feeds in te stellen.

Als u geen keuzes maakt via uw myAudi-account, ontvangt u de berichten volgens de basisinstellingen. De auto leest de nieuwsberichten desgewenst voor.
Ga naar myAudi
Wat is de functie 'Vluchtinformatie' en welke informatie levert deze dienst?

Vluchtinformatie presenteert actuele vertrek- en aankomsttijden van lijnvluchten direct in uw auto. Een voorleesfunctie draagt bij aan het gebruiksgemak. De zoekresultaten binnen Vluchtinformatie leveren altijd de aankomst- of vertrektijd op, alsmede het vliegveld van vertrek en van aankomst, het vluchtnummer en de actuele vluchtstatus. Als een vlucht vertraagd of geannuleerd is, wordt dit duidelijk gemaakt met verkeerslichtsymbolen.
Wat is de functie 'Treintijden' en welke informatie levert deze dienst?

De functie Treintijden levert rechtstreeks in de auto actuele vertrek- en aankomsttijden van treinen. Ook voorziet deze functie in andere OV-reisinformatie. Een voorleesfunctie draagt bij aan het gebruiksgemak. De functie Treintijden geeft niet alleen spoorinfo, maar ook andere OV-reisinformatie. Voor elke type vervoer toont het scherm de vertrektijd vanaf het gekozen station/halte, begin- en eindstation/-halte en alle tussenstops inclusief aankomsttijden volgens de dienstregeling.

V. Noodoproep & Service

Hoe kan ik zien of mijn Audi beschikt over Audi connect Noodoproep & Service?

Dit ziet u terug in de overzichten op onze modellen pagina, of achterin de Audi connect brochure. Als u uw Audi toevoegt aan uw myAudi account, kunt u het ook terug vinden door te kijken bij de diensten onder Audi connect. Hier moeten dan de diensten Voertuigstatusrapport, Parkeerpositie, Afstandbediening ver-/ontgrendelen en Audi serviceafspraak online te zien zijn. In uw Audi kunt u het ook zien door naar de knoppen in de dakhemel te kijken. Als er een SOS knop en pechhulp knop in de module van de dakhemel zitten, dan is uw auto voorzien van deze diensten.
Naar het modellenoverzicht
Hoe kan ik mij aanmelden als hoofdgebruiker?

Hiervoor dient u zichzelf eerst te verifiëren in uw myAudi account, onder Gebruikersbeheer. Hierna kunt u met uw myAudi gebruikersnaam (e-mail adres) en de voertuigcode (die onder een kraslaag op het sleutellabel staat) zichzelf aanmelden als hoofdgebruiker in de auto. U vindt dit terug in het MMI onder Audi connect -> Audi connect gebruikersbeheer (of Afstandtoegang tot de wagen). Hier vindt u de uitgebreide instructies.
Ga naar het overzicht handleidingen
Wat gebeurt er als ik op de SOS knop druk?

Met de SOS knop kunt u in een noodsituatie direct verbinding krijgen met de Audi noodcentrale. Zij kunnen u in een noodsituatie op afstand van assistentie voorzien, en indien nodig de hulpdiensten naar uw locatie toe zenden. De SOS functie is niet bedoeld voor pechhulp. Hiervoor kunt u gebruik maken van de pechhulp knop. Om de SOS functie handmatig te activeren dient u de knop minimaal twee seconden ingedrukt te houden.
Wat gebeurt er als ik op de pechhulp knop druk?

Met de pechhulp knop wordt een verbinding tot stand gebracht met de Audi mobiliteitsservice. Zij kunnen u op afstand assisteren om u weer snel op weg te helpen, of indien nodig pechhulpassistentie naar uw locatie toe te sturen. Ook kunnen zij meldingen die de auto geeft op afstand inzien, zodat ze precies weten wat er met de auto aan de hand is. Hiermee bent u verzekerd van de beste hulp om weer snel op weg te gaan.
Ik ben mijn sleutellabel met de wagencode kwijt. Kan ik hier een nieuwe voor opvragen?

Wij raden u aan om zeer zorgzaam om te gaan met het sleutellabel. Een nieuwe wagencode is te allen tijde te bestellen via uw Audi dealer. Er zijn echter kosten aan verbonden.
Ik krijg bij het invoeren van de hoofdgebruiker de foutmelding "Er is een fout opgetreden, probeer het a.u.b. opnieuw."

Deze foutmelding krijgt u te zien als u uw e-mail adres foutief invult. Wij raden altijd aan om het invullen van het e-mail adres en de wagencode via de draai/druktoets in te geven, en niet door deze te schrijven op het touchpad. Hiermee voorkomt u fouten zoals hoofdletteringave, en verwarring tussen bijvoorbeeld de 0 en de O of de hoofdletter i en de kleine L. Mocht u er zeker van zijn dat de ingave correct is, dan adviseren wij u contact op te nemen met de Audi klantenservice.
Ik heb ingesteld dat mijn Audi dealer een bericht ontvangt als mijn auto toe is aan onderhoud. Wanneer kan ik verwachten dat de dealer contact met mij opneemt?

De auto zal 6 weken, of ca. 3000 kilometer voordat hij toe is aan een onderhoudsbeurt een servicemelding versturen naar uw voorkeursdealer. Dit gebeurt alleen als u hiertoe toestemming gegeven heeft. Uw dealer zal dan na ontvangst contact met u opnemen, en u direct kunnen vertellen welk soort onderhoud uw auto nodig heeft.
Als ik mijn Audi dealer toestemming geef om berichten te ontvangen van mijn Audi, welke gegevens kan hij dan allemaal zien?

De Audi dealer zal alleen algemene informatie over uw Audi zien zoals kilometrage en eventuele storingsmeldingen, en de voorkeurswijze van hoe u wilt dat er contact met u opgenomen wordt. De dealer heeft alleen inzicht in de data die op dat moment verstuurd wordt in het bericht vanuit uw auto. De dealer kan niet real-time mee kijken, en kan ook niet de locatie van uw auto inzien. De mobiliteitsservice kan dit wel, als u op de pechhulp knop gedrukt heeft in de dakhemel en u toestemming gegeven heeft dat zij die gegevens mogen raadplegen. Zie ook de vraag "Wat gebeurt er als ik op de pechhulp knop druk?".

VI. Smartphone interface

Ik probeer mijn Android smartphone te koppelen met de smartphone interface. Ik zie kortstondig het logo voor Android Auto, maar hierna gebeurt er niets.

Android Auto is helaas door Google nog niet beschikbaar gesteld voor de Nederlandse markt. Uw Audi is hier al wel op voorbereid en herkent daarom ook al wel dat het om een Android smartphone gaat. Zodra Google Android Auto vrijgeeft voor de Nederlandse markt, kunt u ook met uw Android smartphone gebruik maken van de smartphone interface voor uw Audi.
Hoe kan ik spraakbediening van mijn telefoon gebruiken in plaats van de spraakbediening om het MMI te bedienen?

Indien u de spraakbediening voor uw telefoon verbonden via de smartphone interface wilt bedienen (bijvoorbeeld SIRI of Google Now), dan houdt u de spraakbedieningtoets twee tellen langer vast. Bij kort indrukken activeert u de spraakbediening voor het MMI.

VII. e-tron connect diensten

(A3 e-tron) Ik krijg op myAudi de melding dat ik met het sleutellabel en mijn myAudi gebruikersnaam me in de auto kan aanmelden als hoofdgebruiker, ik zie alleen geen code staan op mijn sleutellabel en kan me in de auto nergens aanmelden.

Op de Audi A3 e-tron hoeft u zich niet aan te melden als hoofdgebruiker in de auto. Dit doet u simpelweg door het invullen van de actuele kilometerstand op myAudi, bij één van de e-tron connect diensten onder Audi connect. De handleiding vertelt u precies welke stappen u moet nemen om gebruik te maken van alle diensten. Voor de Q7 e-tron geldt wel dat u zich in de auto moet aanmelden met de code op het sleutellabel.
Download de handleiding

Goed om te weten

* Via het GSM-netwerk (2G) is de WiFi-verbinding niet altijd beschikbaar.
myAudi 320x160-myAudi.jpg

Met de myAudi app koppelt u uw Audi aan uw dagelijkse activiteiten en beschikt u over innovatieve functies en diensten voor meer rijcomfort. U kunt op elk moment actuele informatie van uw voertuig opvragen, zodat u altijd op de hoogte bent van het brandstofniveau, de actieradius, serviceafspraken, waarschuwingsmeldingen en nog veel meer.

Audi connect handleiding beknopte-handleiding-563.jpg

Deze handige handleiding legt u stap voor stap uit hoe u alle instellingen voor Audi connect kunt uitvoeren.

Audi connect instellen 563x317-Audi-video.jpg

Praktische handleidingen op video en als download met daarin alle informatie die u nodig heeft om optimaal gebruik te kunnen maken van Audi connect.

Voorsprong door techniek 05_Connect.jpg

Voorsprong door techniek, daar staan wij voor. Maar we hebben nog veel meer te bieden. Ervaar zelf wat Audi allemaal in huis heeft.

De myAudi app 563x317-myaudi-app-logo.jpg

Via de myAudi-website en myAudi-app beheert u uw autogegevens en uploadt u eenvoudig navigatiebestemmingen naar uw auto. Voor Audi rijders is myAudi het digitale knooppunt voor alles wat met de auto en de eigen gegevens te maken heeft. Audi connect configureren, uw profielgegevens aanpassen, wagendocumentatie online inzien: er is veel mogelijk en er komen steeds meer toepassingen bij.

Mobiele telefoon database 563x317-a4-phonebox.jpg

De in de database vermelde toestellen zijn door Audi op compatibiliteit getest.